med metoden Design Thinking

Afgrænsning
Produktet der bliver udviklet i dette projekt vil være en fungerende hjemmeside, der bliver lavet i WordPress via gruppens design i Woodmart tema, ud over at det bare er en hjemmeside, bliver der også arbejdet med diverse plugins for at skabe en fuld funktionel webshop til alle tre afdelinger. I dette projekt bliver der sat mest fokus på frontend så det kommer til at se professionelt ud.

Arbejdsmetode – Design thinking
Til dette projekt, og denne rapport er der blevet arbejdet med metoden Design Thinking, dette er en meget god metode go der er også blevet arbejdet med den i andre projekter, grunden til at denne metode er så god er at man kan komme igennem flere faser af projektet hvor arbejdet og designet bliver lagt meget grundigt ud. Der findes fem forskellige faser, hvor man kan videreudvikle eller ændre i projektet da det altid er nemt at gå tilbage til en tidligere fase, grunden til at man ville gå tilbage ville f.eks. hvis man havde kommet på andre ideer eller andre ting som er nyttige at kigge på.

Projektstyring
Under dette projekt bliver der gjort brug af nogle forskellige metoder til at styre hvordan projektet skal gå fremad. Det er nogle metoder der er en del af en process som bliver opdateret imens projektet skrider fremad. Det bliver gjort fordi det er nemmere at holde styr på projektet samt fremgangen af processen.

Projektplan
Dette afsnit handler om hvordan der bliver tilrettelagt i rapporten, der bliver vist hvad man er færdig med, hvad man er i gang med og hvad man er færdig med, der kommer også forskellige inputs her igennem forløbet. De forskelliger underafsnit er metoder til at udvikle en bedre projektplan. I gruppe kontrakten bliver alle gruppemedlemmer enige om hvordan teamworket skal være gennem processen, denne kontrakt bliver lavet før man går i gang med projektet. Interessentanalysen er en analyse hvor man kan definere hvilke interessenter der er i projektet.

Præsentation af gruppen
Gennem denne uddannelse har alle gruppemedlemmerne tilegnet sig mange forskellige kompetencer som bl.a. vises via designkoncepter, research og segmentering af målgruppe, samt kodning og udvikling af brugergrænseflade. Projektet og gruppens produkt er udviklet med disse kompetencer i fokus og viser gruppens stærke sider. Formålet ved denne opgave var at vise hvad gruppen kunne udrette som multimediedesignere, og dette har vist sig at være en udfordrende opgave selvom problemstillingen lyder enkelt.

Gruppens medlemmer har igennem forløbet bidraget med hver deres stærke faglige kompetencer og kunden, projektet har været en team effort og det vises hvordan teamwork giver et godt produkt.

Share

Recommended Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *