udarbejde en hovedopgave

Udkast til hovedopgaven
Jeg har som praktikant primært siddet med arbejdsopgaver, som i stor grad omhandler SEO. Derfor
synes jeg at det kunne være spændende at udarbejde en hovedopgave, der omhandler SEO.
Tidligere i opgaven har jeg belyst, hvilken arbejdsopgaver jeg har siddet med, som i en stor grad
dækker over SEO-optimering. Derfor vil jeg nu dykke længere ned i emnet, hvor jeg kommer ind på
modeller og forklaring. Jeg vil uddybe og give en klar forståelse af SEO og dens opbygning. Jeg vil
derfor afvikle min hovedopgave, så det har en klar refleksion fra min praktikperiode og opgave til
min afsluttende eksamensrapport. Grunden til mit emnevalg skyldes, at jeg har arbejdet meget med
SEO og føler at jeg har skabt mig en klar forståelse og overblik over emnet. Derfor kunne det være
spændende at få lov til at gå i dybden med emnet. Hvis jeg skal komme med udkast til en
problemformulering, vil det lyde således.
Problemformulering:
Når man arbejder med SEO er det vigtigt at forstå, hvordan Google tænker. Jeg vil derfor i min
hovedopgave diskutere, hvordan man kan opnå større effektivitet i Googles søgeresultater. Jeg vil
dermed oplyse vigtigheden i at arbejde med SEO. Udover det vil jeg komme med strategiske tilgange
til hvordan man skal arbejde med SEO. Med nogen illustrationer af modeller, vil jeg overskueliggøre
forståelsen af teorien. Jeg vil inddrage emner, som hjemmesideopbygning, synlighed,
brugervenlighed, rangering, optimering af landingssider, trafik, søgeord, konkurrenter,
annoncering, link Building, sociale medier, indhold, optimering af hjemmeside m.m. Derefter vil jeg
inddrage modeller som long tail strategi og SEO-pyramiden og SEO-værktøjer.

Hovedemne: SEO
Problemstilling:
– Hvad er SEO?
– Strategien bag SEO
– SEO for en virksomhed
– Hvordan får jeg min virksomhed til at hitte?
– Hvordan SEO-optimer man sin hjemmeside?

handler det om kvalitet

På denne måde bliver det nemmere for Google at opfange fokussøgeordet og vise det frem når der
bliver søgt efter det. Kort sagt handler det om kvalitet. Man får en høj annonceplads, hvis man har
en høj CTR og laver gode annoncer og landingssider, som matcher de søgeord der inddrages i
tekstindholdet.

Fokusordet har også en betydning for konkurrencen på søgeresultater ”long tail strategi.” Det giver
noget ekstra, hvis man på forhånd kender til målgruppens søgeadfærd.
Noget andet man skal have i fokus for at være konkurrencedygtig på markedet er opbygning af
landingssiderne. Siden skal være informativ og skal fange brugerens opmærksomhed. Det skal være
overskueligt at agere på siden og dermed nemt at navigere rundt i. Det betyder også at menuen skal
være nemt at navigere i, da det er vigtigt at tage højde for brugervenligheden. Overordnet set skal
man altid optimer på sin hjemmeside – opdatere siden løbende, da Google hele tiden opdater deres
algoritme.
SEO-pyramiden
Når man vælger at arbejde med SEO er det altid godt at have en tjekliste. På illustrationen nedenfor
kan vi se en række værktøjer eller aktiviteter. Når man vælger at følge op på listen kan man sikre sig
en topplacering på Googles annonceringsplatform. Når man vælger at arbejde med SEO handler det
om at prioritere. Man starter oftest fra de basale ting, hvilket er placeret nederst på pyramiden og
retter sig op efter. Det afhænger alt efter, hvordan man vælger at indrette siden hjemmeside.

virksomheder eller organisationer

Hvis vi antager, at en privat person gerne vil købe et par nye sko er det første input oftest at lave
research på Google. Da Google er en kæmpe markedsføringsplatform er det oplagt at anvende, da alle markedsfører deres produkter gennem fx Google. Derudover har Google en masse annonceplads, hvor virksomheder eller organisationer, som har et produkt eller et service træder i kraft. Her starter kampen om at opnå synlighed og få en topplacering i Google Ads (annonceringsplatform). Eksempelvis når man slår søgeordet ”lektiehjælp” op på Google søgefelt, kommer der 10 forslag pr. side på Google. For at opnå mest mulig trafik, som annonceejer er det vigtigt at man har en plads i top 4-placering. Det betyder at Google Ads kategoriser annoncer i forhold til, hvor relevant og brugbart indholdet er. Google tjener her på PPC, således at der bliver betalt penge, hver gang en bruger klikker ind på annoncen. Pengene bliver betalt af annonceejeren, altså at Google bliver betalt for hver gang der bliver klikket på en annonce. Derfor kræver det et
stratetisk valg i forhold til placering af annoncerne ifølge Google. Annonceejernes pligt er her at
optimere deres sider og indhold løbende, da der er hård konkurrence på markedet.

Google vælger som nævnt de klikbare annoncer, men hvornår er en annonce klikbar. Det er den når den har relevant indhold, overskrifter, landingssider, backlings, rankering, nøgleord m.m. Jeg har blandt andet fundet ud af, hvorfor det er så vigtigt at arbejde med link Building. Det er vigtigt at linke andre links ind til ens egen hjemmeside, da man dermed opnår mere synlighed. Det sker således at Google opfanger, at der mange der linker ind til den bestemte hjemmeside. Dermed ser potentiale i klik og placere annoncen højere op, desto flere der linker til den. Inde på siden Ahrefs kan man arbejde med backlings, hvor man bygger sin hjemmeside op på interne og eksterne links. Man få muligheden for at tjekke, hvilke eksterne hjemmesider linker ind til ens konkurrent ved brug af Ahrefs. Så ved man, hvor man skal gå hen for at spørge om de vil linke ind til ens eget hjemmeside.

Link Building alene udgør ikke synligheden på Google, men også fokussøgeord er med til at rangerer på Google. Når man skriver et indlæg eller en landingsside er det vigtigt at man gør en klar overvejelse om, hvilken fokussøgeord man bruger. Skal man fx skrive en Landingsside, der skal omhandle ”online lektiehjælp”, så skal man ikke nøjes med at skrive det i overskriften, men også i tekstindholdet og underoverskrifter på siden uden at det bliver for meget.

SEO for en virksomhed
Under mit praktikforløb arbejdede jeg meget med SEO. Men hvad er SEO egentligt? Det står for
søgemaskineoptimering og er opbygget på nogle elementer, som er vigtig at følge op på for at opnå synlighed. For at sikre en topplacering på Google skal man have en rækkevide på plads. For at
synliggøre sin hjemmeside for Google er det vigtigt at arbejde med SEO. Det er blandt andet vigtigt
at optimere sine landingssider eller indhold, som i denne forstand kunne være indlæg. Ved brug af
SEMrush SEO-værktøjet er det muligt at SEO-optimer, alt tekstindhold. SEMrush er bygget op på en
skala fra 1 til 10, hvor tallet viser, hvor optimeret indholdet er efter du har indtastet fokussøgeordet.

Lad os antage, at vi har et indlæg der omhandler valg af gymnasialuddannelse. Derfor indgår ord,
som STX, HTX, HHX, studeretning, gymnasievalg, studentereksamen, information, grundforløb, fag
og niveau i tekstindholdet. Derfor er disse ord relevant at skrive ind, som fokussøgeord ind under
”Target keywords.” Værktøjet giver dermed også nogle tricks til, hvordan man kan få et bedre
resultat. Hvis tekstindholdet indeholder lange sætninger står der ”prøv at forkorte de lange sætninger”. Mangler der nogle links, så råder den vedkommende til at tilføje links. Er der mangel på
noget visuelt gør den dig opmærksom på det. Dermed har SEMrush også den funktion at den
sammenligner indholdet med andre eksterne indhold og giver en gennemsnit på, hvor lang indholdet bør at være. Dermed kan den også måle på, hvor original indholdet er og hvordan tonen er. Hernede kan vi se at skalaen har ramt 8,5 i en af de indlægs der omhandler valgt at gymnasie.

forslag til indhold

Udklip af arbejdsopgaver
Herunder har jeg illustreret en kvart del af mine arbejdsopgaver jeg har siddet med.
Arbejdsopgaven gik ude på at finde 10 forslag til indhold, der vil ligges op på GoTutors Facebook
og Instagram profil. Det der bliver lagt op i forvejen er videokampagner, Gif, indlæg og det der
aktuelt for undervisningen. Jeg kom med forslag som, regnestykker, Word Search, Vidste du at,
spørgsmål, konkurrencer og gratis undervisnings videoer på YouTube. Efter jeg fik godkendt mine
ideer, sad jeg ned for at skabe indholdet og kreerer dem på Adobe Premier Rush. Disse typer
indhold har potentiale til at blive kommenteret, syntes godt om og delt videre. Hvis de får
opmærksomhed, som der forventes, vil vi nå større synlighed for dem der ikke i forvejen kender til
GoTutor. Dermed vil vores kendskabsgrad stige. Min ide opstod ud fra min egne interesser og,
hvad jeg selv bedst kan lige og se på, når jeg færdes på Facebook og Instagram. Jeg møder tit, at
mange kommenter og syntes godt om, disse typer opslag. Det vil også gøre GoTutors Profil lidt
børn- og ungevenligt, i forhold til hvad den plejer at være. Derudover har jeg har uploadet ekstra
materiale på Wiseflow, som bilag til nogle af de arbejdsopgaver jeg har udarbejdet. Der ligger
blandt andet en udarbejdelse af landingsside og indlæg til GoTutors online lektiehjælp.

Funktionen for dette

Når teamet har planlagt en god indholdsstrategi vælger de også at udarbejde strategisk
medieplanlægning ved hjælp af alle de informationer de har indsamlet. Medieplanlægning er her
tilknyttet til et andet program, ved navn Zapier. Funktionen for dette program er at udgive
automatisk den ønskede aktivitet på det valgte sociale medie. Det virker således, at man uploader
eksempelvis en videokampagne og derefter vælger en udgivelsesdato, tid, format, overskrift og
hvilken medie den skal udgives til. Zapier udgiver dermed den planlagte aktivitet automatisk på den
valgte dato, uden at det efterfølgende giver besked på, at der er lagt noget op på den valgte kanal.
På denne måde udarbejdes der oftest medieplanlægning to uger frem.

Det næste er at skabe værdigfuldt indhold, som videokampagne, reklamekampagne, indlæg, Gif.
GoTutor er en undervisningsvirksomhed som er præget af højtider. Alt efter højtiderne skrifter
titlerne. Fx har der lige været en højtid med SRP/SOP. Her blev der lagt en masse videokampagner
op omkring SRP-forløbet og indlæg med nogle råd, tips og tricks til, hvordan man kan gennemføre
dette forløb med gode resultater. Der findes også andre højtider, som fx afgangseksamen og
almindelig eksamen. Formålet med alle de content der bliver lagt op, er at øge salg af
undervisningsforløb. Alt content der bliver skabt handler primær om lektiehjælp, mistrivsel, angst,
underviser, elever, ordblindhed, tideligere forløb hos GoTutor og det der er aktuelt i øjeblikket.

Content marketing er en form for markedsføring, hvor formålet er udforme og distribuere relevant
og værdifuldt indhold til den definerede målgruppe. Min primær arbejdsopgave har været at skabe
og kreere content. Herunder skrivning af diverse indlægs til bloggen og SEO-optimer dem med
SEMrush. Deraf har jeg været med til medieplanlægning, annoncering på diverse medier, e-mail
marketing, landingssider, backlings, Gif, uddeling og ophængning af flyers og plakater på diverse
skole og gymnasier m.m.

Da jeg sad med indholdsproduktionen var der nogle særlige ting jeg skulle overveje på forhånd. Jeg
skulle gøre mig en anelse om, hvordan jeg ville overraske modtageren. Indholdet skulle først og
fremmest være relevant og noget som let ville kun gå viralt, noget visuelt, let læseligt, grammatisk
fejlfrit og relevant for virksomhedens budskab.

Socialdemokratiets løfte har

Svar:
• Nej. Socialdemokratiet har fremlagt nogle lette og urealistiske løsninger på store og komplekse problemer.

• Der findes ikke 1.000 ledige sygeplejersker lige nu, så Socialdemokratiets løfte har slet ikke realisme bag sig. Løsningen er at uddanne nogle flere sygeplejersker – og det vil vi gøre med vores udspil. Vi vil over de kommende fire år optage 2.000 flere sygeplejersker end de seneste fire år.

• Vi skal løse problemerne med manglende lægedækning. Men at tvinge nyuddannede læger, som smutter igen efter seks måneder, til områder med lægemangel er ikke løsningen. I stedet vil vi uddanne flere læger i almen medicin og oprette flere sundhedshuse.

Hvordan vil jeg som patient eller borger komme til at mærke en forskel, hvis regeringens planer bliver til virkelighed?
Svar:
• Du vil opleve sundhedstilbud, der er tættere på. Det drejer sig eksempelvis om flere lokale sundhedshuse og flere ambulancer.

• Du vil opleve mere sammenhæng i din behandling, hvor færre patienter tabes mellem stolene, og hvor de forskellige tilbud taler bedre sammen.

• Du vil have stærkere patientrettigheder. Det betyder, at du har et stærkere værn mod uværdig behandling i sundhedsvæsenet.

én bestyrelsesformand hver

• Forslagene kommer oven i de initiativer, som regeringen allerede har taget. Vi har bl.a. givet en større økonomisk gulerod til alment praktiserende læger i tyndtbefolkede områder.

Hvem skal sidde i de nye bestyrelser?
Svar:
• Vi foreslår at lave fem sundhedsforvaltninger med én bestyrelsesformand hver. De er så hver især repræsenteret i Sundhedsvæsen Danmark og skal tage sig af driften af sygehuse og praksissektor og stå for den lokale gennemførelse af nationale prioriteter.

• Regeringen foreslår, at det bliver de fem nuværende regionsrådsformænd, der bliver formænd for bestyrelserne i forberedelsesperioden og den første treårsperiode.

Socialdemokratiets løsning på sundhedsvæsenets udfordringer er at ansætte 1.000 flere sygeplejersker og tvangsudflytte yngre læger til landdistrikterne. Er det ikke en bedre og mere simpel løsning?

for Sundhedsvæsen

Vil jeres nye myndighed – Sundhedsvæsen Danmark – ikke blot være en flok regnedrenge i København, der vil effektivisere og lukke sygehuse?
Svar:
• Den nye myndighed – Sundhedsvæsen Danmark – vil blive placeret i Aarhus. Den skal sikre en bedre koordination mellem sygehuse og landsdele. Så fx gode løsninger spredes hurtigere.

• Regeringen vil udpege bestyrelsen for Sundhedsvæsen Danmark. I bestyrelsen vil indgå personer, der har erfaring med sundhedssektoren. Ét medlem udpeges på baggrund af forslag fra patientforeningerne.

• De fem regionale formænd for sundhedsforvaltningerne vil også være en del af bestyrelsen. Regeringen foreslår, at det bliver de fem nuværende regionsrådsformænd, der skal lede de regionale sundhedsforvaltninger.

Hvordan hjælper denne her reform med at løse problemerne med lægedækning?
Svar:
• I dag har ca. 70 pct. af lægepraksis på landsbasis lukket for tilgang af nye patienter. Det er et stort problem, som denne reform kommer med en række løsninger på.

• Vi vil bl.a. bygge op til 25 sundhedshuse, som vil kunne huse flere praktiserende læger og skabe et stærkere fagligt miljø, som nogle alment praktiserende læger savner i dag. Vi vil uddanne flere læger i almen medicin og trække nogle af de mange speciallæger i almen medicin, der arbejder på sygehusene, tilbage til almen praksis.

handler om at give alle

Svar:
• Patientrettighederne handler om at give alle danskere ret til hurtig behandling, så de kan tage på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere hurtig behandling.

• Det handler om at bekæmpe lange ventelister og uværdig behandling – ikke om privathospitaler.

• Vi lægger op til at styrke danskernes patientrettigheder, og vi vil samtidig sikre, at flere ressourcesvage patienter gør brug af deres rettigheder. Fx skal sygehuset fremover oplyse patienten om alternative behandlingssteder, hvis der er lang ventetid.
• Hvis patientrettighederne betyder overbetaling af privathospitalerne, hvorfor stemte Socialdemokratiet så for behandlingsgarantien på 30 dage og den reelle ret til hurtig udredning i 2016?

Er det her ikke bare en spare-øvelse?
Svar:
• Nej. Regeringen har investeret massivt i vores sundhedsvæsen de seneste år. Faktisk er sundhedsvæsenet løftet med over 6 mia. kr. siden sidste folketingsvalg i 2015.

• Med udspillet til en sundhedsreform vil vi fortsætte løftet af den borgernære sundhed. Vi foreslår at investere 6 mia. kr. ekstra mellem 2020 og 2025 i en Nærhedsfond, som bl.a. skal støtte lokale sundhedshuse og sikre flere ambulancer og akutbiler.