Da geocaching er ved at blive populært i Danmark

En lokationsbaseret mobilguide vil være en oplagt mulighed for Holstebro Museum – forbindelsen mellem museets fire institutioner vil kunne findes ved hjælp af udfordringer og spørgsmål, og de arkæologiske udgravninger vil kunne fungere som en historisk rejse tilbage i tiden, hvor deltagerne selv vil kunne finde 33 http://www.geocachingdanmark.dk/, http://www.musetrek.com/areas/boston, http://scvngr.com/ Den digitale generation på museum 72 placerede arkæologiske genstande. En sådan aktivitet vil kunne samle en familie bestående af både digitale immigranter og digitale indfødte, hvor de yngre vil kunne hjælpe eller dyste med de ældre. Da geocaching er ved at blive populært i Danmark, vil det være en oplagt museal aktivitet. Museumsbesøget er oftest en social begivenhed, og geocaching kunne dermed være en oplagt aktivitet til at understøtte konversersationel interaktion mellem deltagerne. Museet kunne eventuelt selv deltage på udvalgte dage, så ældre museumsbrugere også ville turde at vove sig med på jagten. Den digitale generations egenskaber og kompetencer vil kunne understøttes gennem aktiviteten, idet man vil kunne samarbejde og interagere med andre om at nå frem til et fælles mål – man vil kunne organisere, reflektere og få udforsket sin nysgerrighed gennem en underholdende opdagelsesrejse efter kulturarven. 7.1.4 SOCIALE MEDIER SOM MIDDEL TIL AT MÅLRETTE KOMMUNIKATION OG MUSEUMSOPLEVELSER Med udgangspunkt i museets eksisterende indhold og profil vil jeg foreslå Facebook og blogs som sociale medier samt podcasts, som museet realistisk og forholdsvist nemt vil kunne udvikle. Derefter vil jeg komme med nogle perspektiveringer over, hvordan museet vil kunne skabe virtuelle oplevelser til sin hjemmeside baseret på de fire forskellige kommunikationsformer, som interaktionsbegrebet ifølge Jens F. Jensen kan udfolde, når kommunikationsmidlet er IKT.

Facebook Som tidligere nævnt benytter 95 % af danskerne Facebook og som det fremgår af Kulturministeriets webbrugerundersøgelse, er ”relativt mange, som hverken bruger museer eller museernes hjemmesider, hyppige brugere af sociale medier som Facebook og Twitter. Museerne har derfor en oplagt mulighed for at engagere netop denne gruppe ved at være til stede de rigtige steder.” (Kulturarvsstyrelsen, 2010, p.18). Det vil derfor være oplagt for Holstebro Museum at oprette en profil på Facebook for at tiltrække nye brugere og for at markedsføre museets aktiviteter gennem en imødekommende formidling, der hvor brugerne befinder sig i forvejen – ligesom Brooklyn Museums Let Us Come to You-strategi. Da Facebook er et socialt medie, er der automatisk indbyggede interaktionsfunktionaliteter i form af ”Comments” og ”Like” og på profilens ”Wall” kan man ligeledes kommentere. Som det fremgår af en Facebookprofil nedenfor fra Brooklyn Museum, kan museet skrive lidt om sig selv som for eksempel åbningstider, adresse og om formålet med profilen, og derudover tilføje kommende aktiviteter i ”Events”-funktionen, som ses i nederste venstre hjørne. Der også en indbygget viral markedsføringsfordel idet, at når medlemmerne ”liker”34 profilen (hvilket man gør, når man bliver medlem), vil det 34 De meget uformelle, fordanskede former “liker/liket” af Facebook-betegnelsen ”like” er efterhånden gledet ind i sproget (i hvert fald i den omtalte digitale generation), og anvendes her for anskuelighedens skyld. Den digitale generation på museum 73 fremgå af vedkommendes egen profil, hvor der typisk vil stå hvilken profil man har ”liket” samt et link til profilen. http://www.facebook.com/group.php?gid=2211294957 Som markedsføringsredskab er Facebook derfor effektivt. Det kræver dog, at man jævnligt opdaterer profilen med nyheder og kommentarer, så profilen virker engagerende og interessant. Man kan vælge at lægge op til en større eller mindre grad af interaktion; stiller man spørgsmål eller søger man hjælp til noget, vil brugerne kunne deltage gennem registrerende og konsultativ interaktion, mens den konversationelle interaktion i mindre grad vil kunne lykkes, idet Facebook er opbygget som individuelle ”vægge” til kommentarer frem for som et fælles samarbejdsforum.

47 tanker om “Da geocaching er ved at blive populært i Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.