har man inddelt projektet i Interessenter og

Gruppekontrakt
Dette afsnit handler om den gruppekontrakt der er blevet lavet internt i gruppen, grunden til at dette er nødvendigt i et projekt er at man kan se de forskellige gruppemedlemmers styrker og svagheder så man kan planlægge fremad og forudse problemer der kan opstå i forløbet. Dette bliver udforsket mere nede i afsnittet “Risikoanalyse”.

Interessentanalyse
Ved dette projekt er der blevet arbejdes sammen med Kings sushi for at finde på en bedre digital løsning til deres hjemmeside. Før man kan begynde, at komme frem til løsninger er man nødt til at kigge på hele projektet fra starten af, det gør man f.eks. ved at lave en interessentanalyse, hvor man skaber sig et overblik over hvilke personer, eller ting som har en betydning for projektet.

Som man kan se på denne interessentanalyse, har man inddelt projektet i Interessenter og Relationer. Udover dette kigger man også på de interne og eksterne pengebaseret påvirkninger der kan være, samt til sidst har man de ikke pengebaseret påvirkninger på projektet.

Da man startede på denne analyse, gik man i dybden for at se hvad der kan have en betydning for projektet, hvor de derefter er blevet inddelt i de forskellige grupper. Hvis man kigger på de eksterne interessenter, så har man sat kunder og konkurrenter i denne gruppe, da dette er markedet virksomheden ligger i. Kunderne har en betydning i forhold til salget, hvor konkurrenter har en på virkning på konkurrencen på markedet. Som man også kan se, så ligger kunderne tættere på projektet end hvad konkurrenterne gør, da kunderne er det fundamentale i om virksomheden kan køre rundt eller ej.

Under Relation er der to grupper, den interne pengebaseret og den ikke pengebaseret. For at inddele dem så har man kigget på relationen til projektet, hvor uddannelsen har en forholdsvis stor betydning, da man har en vejleder og en uddannelsesinstitution som bruger penge på projektet. Til sidst er der en klient, som bruger sin tid og arbejdstimer på projektet i samarbejde med gruppen. Som man kan se så er klienten også rykket tættere på eksterne interessenter, da de teoretisk ikke ligger noget økonomisk i projektet, men derimod arbejdstimer, og som man siger tid er lig med penge.

Under de ikke pengebaseret er andre studerende blevet sat, og gruppen til projektet. Gruppen er rykket helt tæt på projektet, da det er dem som styrer det hele af. Udover dette så er de andre studerende sat på, da de følger udviklingen i projektet i forhold til møder med andre grupper, samtaler over udviklingen osv.

Alle disse interesser har en betydning for projektet og hvordan projektet forløber sig, da der er en indblanding fra forskellige sider af.

Risikoanalyse
Under denne pandemi af covid-19 er det meget vigtigt at se på de forskellige risici der er for gruppen, kunden og projektet. Grunden til at det er vigtigt at vurdere risiciene er så man er godt forberedt på hvis der opstår nogle uforudsete problemer og at man lige har en plan B i baghovedet. Dette betyder at man er nødt til at lave en risikoanalyse, denne analyse går ud på at vise hvilke risici der er og hvor stor sandsynligheden er for at dette problem opstår.
Ud fra risikoanalysen kan man se og vurdere hvor relevant hver enkelt problem er samt dets impact på projektet, man giver hvert problem et tal fra 1-5 på sandsynlighed og dets impact, derefter ganger man dem sammen for at se dets risk value. Ved siden af den skriver man en nødløsning ned som så fungerer som en plan B. Under denne tekst kan man se et uddrag af den samme analyse, hele analysen findes naturligvis nede i bilag.

37 tanker om “har man inddelt projektet i Interessenter og

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.