tegningsstandard

by

Indledning
Denne tegningsstandard indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger indenfor VVS og ventilation. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard. Tegningsstandarden for VVS og ventilation er baseret på danske og internationale standarder for udarbejdelse af tegninger. En oversigt over relevante standarder er angivet i afsnittet Referencer. Tegningsstandarden er udarbejdet af en gruppe repræsentanter fra rådgivende ingeniører og udførende inden for byggebranchen. For yderligere information om projektorganisationen og de faglige repræsentanter samt tegningsstandarder nes struktur, indhold og anvendelsesområde henvises til forord og indledning i den generelle tegningsstandard.

 

Grundlaget for VVS- og ventilations planer er oftest arkitekt planer. På arkitekt planerne skal der kun forekomme informationer, som er relevante for VVS- eller ventilations planerne. Ligeledes bør arkitekt planerne nedtones i forhold til den pågældende VVS- eller ventilations plan. I nogle situationer påføres tegningerne markeringer af eksempelvis brandsektions afgrænsninger eller mindre dækningsområder for ventilationsanlæg – altså linier, der m.h.t. stregtyper og/elle

 

For at lette overskueligheden på snittegninger, bør det overvejes, i hvilket omfang bygningsdelene der ligger bag snittet, skal medtages på snittegningen.

 

Diagrammer tegnes i vinklerne 30/60° og set fra planens nederste venstre hjørne. For at øge overskueligheden bør det overvejes at undlade at tegne forbrugsstederne (fx blandingsbatterier eller radiatorer), men i stedet blot at angive en typebetegnelse. Medie Betegnelser og dimensionering angives som vist på det illustrative eksempel.

Share

Recommended Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *