med den teknologiske

 Museumsinstitutionens rolle i det informationsteknologiske samfund: Hvordan påvirker
det informationsteknologiske samfund museumsinstitutionens fremtidige rolle og funktion?
Dette kapitel indkredser museumsinstitutionen gennem et perspektiv på den museologiske disciplin
og de lovmæssige rammer og kulturpolitiske signaler. Samfundets paradigmeskifte har også sat sine
spor i museumsinstitutionen og med den teknologiske udvikling er selve museumsinstitutionens frem-
tidige rolle, værdier og funktion blevet sat til diskussion. Den gennemgribende udfordring er de nye
kommunikationsformer, der er opstået i kølvandet af samfundets og teknologiernes udvikling. Kapitlet
vil tegne et historisk rids af museernes oprindelse med henblik på at kunne udpege den fremtidige
retning, som museerne vil skulle navigere i. Det teoretiske fundament vil således basere sig på muse-
umslovgivning, rapporter fra Kulturministeriet samt museologiske perspektiver på museernes udvik-
ling og fremtidige udfordringer.

 Kommunikationsteorier: Hvilke konsekvenser har den informationsteknologiske udvikling for
samfundets kommunikationsformer?

Den digitale generation på museum
Den mest afgørende faktor ved samfundets paradigmeskifte kan karakteriseres som en kommunikati-
onsrevolution. Som det vil fremgå af specialet, befinder vi os i et samfund, hvor der kommunikeres
mere end nogensinde før og gennem nye kommunikationsmidler, der i høj grad medfører nye relatio-
ner mellem kommunikationens parter. Dette kapitel vil skitsere den kommunikationsteoretiske forsk-
ning, der har været kendetegnet ved en dikotomi mellem to paradigmer: Kommunikation som trans-
mission og kommunikation som interaktion. Jeg har derudover fundet det nødvendigt, at nuancere in-
teraktionsbegrebet yderligere, idet jeg i min belysning af fænomenet ”Web 2.0” har erfaret, at interak-
tion i mange tilfælde benyttes som synonym for Web 2.0. De fleste informations- og kommunikations-
teknologiske nyskabelser i dag er baseret på interaktion, men interaktionens kommunikationsmønstre
kan imidlertid antage forskellige grader af interaktion, hvorfor jeg har benyttet mig af en artikel af
professor i interaktive medier Jens F. Jensen, som belyser interaktionsbegrebet ud fra fire kategorier. I
umiddelbar forlængelse af kapitlets nuancering af interaktionsbegrebet vil jeg inddrage et konkret
eksempel fra et museums anvendelse af Web 2.0 som kommunikationsmiddel, der illustrerer, hvordan
en bred forståelse af interaktionsbegrebet kan medføre en smal anvendelse af det i praksis. Kapitlets
kommunikationsteorier vil blive anvendt som udgangspunkt for mine konkrete løsningsforslag til
Danmarks Fotomuseum og Holstebro Museum.

5 tanker om “med den teknologiske

 1. הייתי מאוד שמח לחשוף אתר נהדר זה . אני רוצה להודות לך עבור אלה זמן על זה נפלא לקרוא!! אני בהחלט באמת אהבתי כל קצת זה ואני יש לך סימניה לבדוק חדש דברים על שלך אתר.

 2. Забота о обители – это забота о удобстве. Теплоизоляция стен – это не только стильный внешний вид, но и гарантия сохранения тепла в вашем уголке уюта. Профессионалы, коллектив экспертов, предлагаем вам превратить ваш дом в идеальное жилище.
  Выполненные нами проекты – это не просто тепловая обработка, это творчество с каждым кирпичом. Мы осуществляем гармонии между эстетикой и функциональностью, чтобы ваше жилье стало не только теплым и уютным, но и изысканным.
  И самое главное – удовлетворительная стоимость! Мы уверены, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. Утепление и штукатурка дома снаружи цена начинается всего от 1250 рублей за кв. метр.
  Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать утепление, которое долговечно и надежно. Оставьте в прошлом холодные стены и лишние затраты на отопление – наше утепление станет вашим надежным барьером от холода.
  Подробнее на http://ppu-prof.ru/
  Не откладывайте на потом заботу о удовольствии в вашем доме. Обращайтесь к экспертам, и ваш дом преобразится настоящим архитектурным шедевром, которое принесет вам тепло и радость. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

 3. Melhor aplicativo de controle parental para proteger seus filhos – Monitorar secretamente secreto GPS, SMS, chamadas, WhatsApp, Facebook, localização. Você pode monitorar remotamente as atividades do telefone móvel após o download e instalar o apk no telefone de destino.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.