individuelle beslutninger kan konverteres

Teorien kan benyttes til at illustrere ét forhold ved kommunikationen på Web 2.0, nemlig principperne om decentralisering – hvor der ikke er nogen central magtposition, beslutninger tages af individer baseret på deres specifikke viden, og sammenlægningsmekanismen – at de individuelle beslutninger kan konverteres til én kollektiv beslutning. Men Web 2.0 er netop også kendetegnet ved det modsatte forhold, nemlig den konversationelle interaktion. Når brugere i Wikipedia samarbejder om at lave wiki-indlæg og diskuterer indlægget i det tilknyttede diskussionsforum, eller når brugere i sociale netværk udveksler meninger og erfaringer som for eksempel i Kræftens Bekæmpelses blog om kræft20, eller når studerende går på ”geocaching” og sammen løser problemer som for eksempel i Skagens Museums Zig-Zag geocaching21, er det alle eksempler på web-medieret konversationel interaktion. Hvis man benytter Web 2.0 til at kommunikere og som redskab til interaktive oplevelser, vil der være flere muligheder i at skabe interaktion gennem alle fire kommunikationsmønstre. Jeg vil i mine løsningsforslag tage direkte afsæt i disse fire skitserede kommunikationsmønstre og forsøge at omsætte dem til konkrete kommunikationsformer ved hjælp af IKT som kommunikationsmiddel. Nu er det på tide at vende blikket mod museernes brugere.

5. MUSEUMSBRUGERNE FRA DEN DIGITALE GENERATION Dette kapitel vil tage udgangspunkt i Kulturministeriets undersøgelser af museernes nuværende brugere og webbrugere. Af undersøgelsernes resultater bliver der tegnet et billede af forskellige brugertyper, såkaldte segmenter, som inddeles i forhold til fælles værdier, interesser og livsstil. Jeg vil udfolde disse identitetsrelaterede karakteristika lidt nærmere med hjælp fra to museologiske perspektiver og efterfølgende udvikle en segmentbeskrivelse af den digitale generation, der er vokset op med internet og derfor besidder andre identitetsrelaterede karakteristika end dem, der bliver fremført i brugerundersøgelsernes rapporter. Jeg vil afslutningsvist perspektivere denne segmentbeskrivelse til de kompetencekrav, der stilles til denne generation og i forlængelse heraf, hvordan museerne vil kunne udnytte potentialerne ved IKT som læringsmiddel i deres didaktiske udvikling af oplevelser. 20 www.blogomkraeft.dk/ 21 http://touchwall.zigzagskagen.dk/touchwallroute/ Den digitale generation på museum 44 5.1 MUSEUMSBRUGERNE I DAG Hvem er brugerne og hvordan oplever de deres museumsbesøg?

Share

Recommended Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *