samfund eller kultur

Det rituelle perspektiv er således i tråd med John Fiskes semiotiske perspektiv på kommunikation; i

begge tilfælde forstås kommunikation som en social interaktion, hvor parterne forenes som medlem-
mer af samme fællesskab, samfund eller kultur (Fiske, J., 1982, p.3). Men hvor Fiske i mikroperspektiv

kigger på social interaktion i forbindelse med en besked og hvordan mening skabes i produktio-
nen/læsningen af denne, kigger Carey mere på måden, vi udlever den sociale interaktion og hvordan

denne i kraft af vor kommunikation skaber vores virkelighed. Eilean Hooper-Greenhill har overført

James Careys kommunikationsperspektiv til en museologisk kontekst for at undersøge, hvordan mu-
seumsinstitutionens kommunikation har udviklet sig i lyset af de større samfundsmæssige og kulturel-
le forandringer. I sin analyse af museet skelner hun mellem de to paradigmer, der har præget muse-
umsinstitutionens historie og værdier og sidestiller det modernistiske museum med transmissionstil-
gangen og det postmodernistiske museum med den rituelle kommunikationstilgang. Kommunikatio-
nen i det modernistiske museum har ikke taget højde for kulturelle eller sociale processer og har slet

ikke fokuseret på modtagerne – kommunikationen er foregået som Shannon og Weavers lineære mo-
del, hvor museet har kommunikeret til et passivt ”publikum” uden at forholde sig til, hvordan budska-
bet er blevet forstået af de enkelte individer, som fællesbetegnelsen ”publikum” indeholder (Op.cit.

p.562). Med postmodernismen har museernes udstillingspraksis arbejdet sig væk fra envejskommuni-
kationen, så formidlingsformen af den autoriserede viden eksempelvis i form af skilte og ufleksible

udstillingsdesigns har bevæget sig i retningen af engagerende udstillinger, der lægger op til at åbne

modtagernes fortolkningsrum (Kulturarvsstyrelsen 2007, p.26). Søren Pold understreger i Kulturarvs-
styrelsens publikation Digital kulturformidling, at museernes genstande ikke udelukkende er interes-
sante i sig selv, de bliver først betydningsfulde, idet publikum møder dem med deres forståelseshori-
sonter (Ibid.). Interaktionstilgangens semiotiske og hermeneutiske meningsskabelsesprocesser afspej-
les tydeligt i dette ’mikroperspektiv’ på selve mødet med genstandene. På et makroniveau åbner Ca-
reys rituelle perspektiv op for museet som institution i et globalt informationssamfund, hvor kommu-
nikationsformen har ændret sig siden det modernistiske industrisamfund. En af de faktorer, der for

alvor påvirker kommunikationsformen, er den informationsteknologiske udvikling og alle de nye in-
teraktive medier, der især er opstået i forbindelse med Web 2.0. For museerne betyder det, at de i de-
res webkommunikation må forholde sig til nye kommunikationsmodeller, hvor de traditionelle afsen-
der- og modtagerroller kan bytte plads, og hvor brugerne nu i højere grad kan interagerer med hinan-
den. Jeg vil nu udfolde interaktionsbegrebet yderligere for at illustrere, hvordan relationerne mellem

kommunikationens parter kan variere, når kommunikationen foregår på webbet.

7 tanker om “samfund eller kultur

 1. Быстровозводимые здания – это новейшие строения, которые различаются громадной быстротой строительства и мобильностью. Они представляют собой сооруженные объекты, заключающиеся из заранее выделанных компонентов или узлов, которые способны быть быстрыми темпами смонтированы на месте стройки.
  Строительство каркасных зданий владеют гибкостью а также адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также трансформировать их в соответствии с запросами покупателя. Это экономически лучшее и экологически стойкое решение, которое в последние лета приобрело маштабное распространение.

 2. Лучшие казино 2023 года уже волнуют умы любителей азартных игр и ставок. Преданные игроки и новички всегда стремятся найти надежные онлайн казино, которые предлагают захватывающие игры и щедрые бонусы.
  Топ список казино 2023 представляет собой рейтинг самых популярных и надежных игровых платформ. Этот список обычно формируется на основе статистики, отзывов игроков и экспертных оценок. Он помогает азартным любителям сделать правильный выбор, чтобы получить максимальное удовольствие от своего времяпрепровождения и иметь возможность выиграть крупные суммы денег.
  Бонусы онлайн казино 2023 станут настоящим привлекательным фактором для игроков. Многие платформы соревнуются в предложениях, чтобы привлечь новых пользователей и заинтересовать старых. Бонусные программы могут включать в себя различные виды бонусов, такие как вступительные бонусы, депозитные бонусы, фриспины и другие приятные надбавки. Игроки могут выбирать казино, предлагающее лучшие бонусы, в зависимости от своих предпочтений и стратегии игры.
  Бездепозитные бонусы казино 2023 – это особый вид приветственных подарков, которые не требуют внесения депозита со стороны игрока. Пользователи могут получить бесплатные бонусы в виде денежных средств или бесплатных спинов, чтобы попробовать свою удачу в играх без риска. Такие бонусы часто вызывают особый интерес у игроков, так как они дают возможность выиграть реальные деньги, не вкладывая свои личные средства.
  Лучшие казино на рубли в 2023 году предлагают игрокам возможность делать ставки и получать выигрыш в российской валюте. Это удобно и экономит время, так как игрокам не нужно заниматься конвертацией валюты. Кроме того, такие казино обычно предлагают различные способы пополнения и снятия денег, приспособленные для российских пользователей.
  В целом, лучшие казино 2023 года будут перевоплощением азартного мира с новыми технологиями, захватывающими играми и щедрыми бонусами. Игроки будут иметь возможность наслаждаться азартом и погружаться в увлекательный мир онлайн казино, имея при этом возможность выиграть крупные суммы денег.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.