Så hvordan kan man vide at Python bivittatus er forbudt?

by

Der findes jo en del forskellige arter af tigerphyton, og kun en er nævnt. Nemlig Python molurus. Python bivittatus er ikke nævnt. Det er jo ikke som ved nogle af de andre slanger, hvor alle arter af en slægt er forbudt. Så hvordan kan man vide at Python bivittatus er forbudt? Den burde vel så også stå på listen?

På engelsk hedder den “Burmese python”. Hvordan skal en person som f.eks. kommer til Danmark fra udlandet, vide at den er forbudt (hvis den er forbudt)?

At han ikke må tage sine Python bivittatus med til Danmark?

Populærnavne kan jo ikke bruges til så meget, når der findes så mange arter, og når de ofte skifter navn.

Python molurus bivittatus findes jo ikke mere.

Igen mange tak for dit spørgsmål.

Ud fra min viden er Python Bivittatus en ulovlig art i Danmark. Forbuddet gælder mod alle egentlige giftslanger, hvorfor denne art, som du nævner, falder ind under.

2. Jeg bor til leje hos det man i folkemunde kalder for en bolighaj, ja nogen gange er verdenen ikke så pæn som på de billeder man kan se på nettet, men jeg har nu boet her siden midt maj 2016 – og leder med lys og lygte efter noget andet, men siden efteråret 2016 – omkring det tidspunkt, hvor man ikke længere har vinduer stående på vid gab døgnet rundt, begyndte min dengang 13 årige søn at døje voldsomt med kvalme, i begyndelsen slog vi (hans far og jeg) det hen som delvist pjæk, da han ikke rigtig var faldet til i sin nye skole (den del tog vi alvorligt) – og der var aldrig noget, når han var hos sin far i weekenderne, men hver mandag morgen, var den gal igen. Min søns kvalme blev værre og værre og til sidst holdte han helt op med at gå i skole – det skal hertil siges, at han blev udsat for en del mobning, og derfor valgte vi her til foråret at sende ham på efterskole fra august i år. Kvalmen fortsætter, og forværres i weekender hos mig. Nu er det kommet mig for øre, at skimmelsvamp kan være årsagen.

Lejligheden jeg og mine børn bor i er en stuelejlighed, men der er kun overbo over 1/3 af boligen, resten er under “eget tag”. Taget er ikke bare utæt, det er også hullet – et enkelt kan ses fra garagen når man kigger gennem noget der ligner et mandehul, dette hul er placeret over køkkenet. I soveværelset regner det decideret ind i det ene hjørne, i drengenes fællesværelse, lugter der af gammel sur kælder, blot man har været væk i 8 timer (normal arbejdsdag), dette skyldes blandt andet at der ved kraftig regn ligger blank vand lige udenfor vinduet, da vand fra bygningens tagrende løber herned, der er ikke et fungerede dræn, og derfor sker der en fugtophobning i jord og sokkel, der så trænger ind på værelset. Hvis jeg ikke lufter ud 5 – 7 gange i døgnet og afvasker væg mod haven på drengenes værelse, bliver vægen sort af fugt.

Der er flere steder i stuen, hvor man kan se at vand løber ind bag tapet (det vulger og løsner sig), møbler der er placeret op ad væg mugner, og generelt er det svært at trække vejret i lejligheden – specielt på regnvejrsdage.

Disse problematikker er ikke begyndt efter vi flyttede ind, jeg ved fra vicevært at der hele tiden har været fugtproblemer i lejligheden, ligesom der tidligere er klaget over vandindtrængning ved kraftig regn, og fra smeltevand. Jeg har kæmpet siden december 2016

for at få udlejer til at udbedre skaderne, og har gjort ham opmærksom på at der er hul i taget – sidstnævnte har han selv set. Udlejer lover at udbedre men intet sker. Kommunes tekniske forvaltning er orienteret.

Spørgsmålene er for følgende:

1. Kan jeg anmelde udlejer til politiet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed – da han allerede inden lejeaftalens indgåelse har været bevidst omkring de væsentlige mangler som lejligheden har, og det har været invaliderende for min ældste søn, der stadig kæmper med daglig voldsom kvalme.

2 Kan jeg kræve erstatning af ham, for de møbler der er ødelagt af fugt?

Hej Dorte. Mange tak for dit spørgsmål.

Du kan som udgangspunkt altid anmelde lejere til politiet, hvis du føler, at du er berettiget til dette. Jeg tror dog ikke at politiet vil tage sig af sagen. I stedet kan du måske kontakte huslejenævnet i din kommune – de kan tage sig af ulovlige forhold i lejemålet. I lejelovens § 9 fremgår det, at udlejeren har pligt til at holde lejemålet i god stand under hele lejeperioden. Hertil kan det dog fraviges ved aftale, hvis du som lejer eksempelvis har lejet lejemålet som ”beset”. Da jeg ikke nærmere kender din lejekontrakt eller har set lejemålet er det svært for mig at give sig et konkret svar på, om du har en sag eller ej.

Du kan som udgangspunkt som lejer også kræve erstatning af udlejeren, hvis lejemålet har fejl og mangler, som måtte forventes at være ordnet fra start, eller hvis udlejeren har handlet urimeligt. Igen beror dette på en konkret vurdering, som ikke kan besvares kortfattet.

Håber huslejenævnet kan hjælpe dig.

3. Børnebidrag: jeg har siden 2013/14 modtaget børnebidrag fra udbetaling Danmark. Min ex mand sendte ikke statsamtets beslutning ind vedr. hans fritagelse dengang. jeg har siden troet han valgte at betale, istedet for at skulle betale hans del af alm. forsørgerpligt dvs sfo, sport i fritid, tøj og sko, skoleting mm. da jeg har været i denne tro har jeg ikke bedt ham betale til nogle af disse ting i de år. DVS min ex mand har ikke betalt en rød øre siden 2014 Nu har jeg modtaget et brev om fejlen, at jeg skal betale alle pengene tilbage til udbetaling danmark. Min ex har efterfølgende fortalt mig, at han da har modtaget girokort hver måned i 3-4 år nu, uden at fortælle mig om dette, men har valgt at ignorer dem.

Jeg har været i en anden tro. I tre år har jeg så modtaget penge jeg ikke skulle, men er på intet tidspunkt før nu blevet gjort opmærksom på dette.

Kan det passe at når han ikke fik sendt de papirer ind til udbetaling Danmark i 2014, at jeg skal bøde for det idag 3 år efter?

Jeg har af samme årsag søgt igen og betalt et gebyr til statsamtet på 2700, da han ikke mener han har pligt eller har haft pligt til at betale til de økonomiske omkostninger der har været omkring min datter da jeg modtager børnechecken hvert kvartal. Som I nok er klar over ikke dækker langt.

Nu kommer jeg umiddelbart til at miste 1330 hver måned plus jeg skal betale de 50.000 tilbage, hvilket jeg ikke har økonomi til, Kan jeg gøre noget??

Huset:

Min x mand overtog/købte et hus fra hans forældre. Noget arvehalløj man må som forældre til sit barn..(ved ikke så meget om det.) Vi blev efterfølgende gift og da vi tre år senere blev skilt, fik han forsvarsadvokat i odense mm på og jeg skulle dele det underskud og lån i BRF kredit der var ift huset. jeg er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at jeg måske ikke nødvendigvis skulle det. jeg har betalt 3000 hver måned til banken siden. Vil af gode grunde gerne have afklaret dette.

Først og fremmest skal man huske at skelne mellem børnecheck og børnebidrag. Børnechecken er penge, som du modtager fra staten alt efter barnets alder og hvor mange du har. Ud over dette er der børnebidraget. Dette er ikke noget, der kommer fra staten, men skal derimod betales af den forældre, som ikke har barnet til hverdag – i dette tilfælde din ex-mand. Meningen med dette er, at begge forældre skal bidraget til barnets opvækst, da der jo er udgifter forbundet med at have et barn – som du netop skriver SFO, børnehave m.v.

I forhold til børnebidraget så er hver forældre som udgangspunkt forpligtiget til at forsørge det fælles barn. Såfremt begge forældre forsørger barnet lige meget vil der ikke blive fastsat et bidrag. Såfremt din ex-mand ikke betale til barnets forsørgelse kan du ansøge Statsforvaltningen om fastsættelse af bidraget. Det vil selvfølgelig være bedst, hvis I kunne komme til enighed, men ud fra din mail virker det ikke som en mulighed. Det er således dig, der skal sørge for, at få ansøgt om, at han skal betale.

I forhold til huset så hæfter man som udgangspunkt selv for den gæld, som man stifter eller optager. Nu er det svært at komme med en konkret svar, da jeg ikke kender til arveforholdet med huset. Men er huset blevet overdraget til din ex-mand som særeje, så er det kun ham, som hæfter for gælden.

4. Vores søn har begået selvmord, han efterlader hustru og en 22 årig datter fra tidligere ægteskab. Hustruen har fået ca 750.000 fra pensioner, skal datteren have andel i dem? Der er ikke skrevet testamente

Datteren har formentlig ikke krav på at få en andel af pensionerne, som hustruen har modtaget, idet hustruen som udgangspunkt er nærmeste begunstiget i sådanne pensioner. Din søn kan imidlertid have bestemt at hans datter skal være begunstiget, men har han ikke dette vil det være hustruen der får pengene.

Jeg kan dog ikke give dig et endegyldigt svar, da jeg ikke har kendskab til, hvilken form for pensions/livsforsikring, der er tale om, herunder hvem der i henhold til pensionerne er begunstiget.

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *