Sikrer ordentlige forhold for vores medarbejdere lønmæssigt

Jeg skriver til jer, da jeg nu har lavet en APP, som har til hensigt at hjælpe danske rejseglade gæster på deres ferie.

Jeg har nu 6 års erfaring i rejsebranchen, og har faktisk samlet alle gæsternes spørgsmål i en APP, og besvaret dem.

Dette gælder bl.a. hvad man gør mht. tabt/skadet bagage, sygehus og forsikring – men også kompensationer.

Mit spørgsmål til jer;

– Er det lovligt at offentliggøre denne app?

– Må jeg skrive i APPen, at en gæst er berettiget til ca. 15% af rejsens grundpris, ved forskellige situationer?

– Hvis jeg tager betalt for APPen (35 kr) – hvad skal jeg være opmærksom på så?

 

Dit spørgsmål falder desværre ind under egentlig erhvervsrådgivning, hvilket falder uden for brevkassens rammer at besvare. Prøv eventuelt at find en forsvarsadvokat, der beskæftiger sig med IT-ret, da dette område desværre falder uden for mine kompetencer.

Hej. Jeg har et spørgsmål der omhandler en kammerat. Han er for lidt tid siden blevet taget med euforiserende stoffer til et event i Kbh, han har efterfølgende fået en bøde på 18.000,- men nu vil de så også fratage ham hans kørekort for det. Så mit spørgsmål er, må de det, når nu han ikke har kørt eller været i nærheden af hans bil, da hændelsen forestod? Jeg har kigget diverse love om euforiserende stoffer igennem, men hvad jeg kan se, så er straffen enten bøde, eller fængsling ved grovere tilfælde.

 

Det fremgår af færdselslovens § 126, i hvilke forhold en ubetinget frakendelse af kørekort kan forekomme. Her står der under nr. 2, at har man gjort sig skyldig i § 54, stk. 1, som er omhandlende euforiserende stoffer, kan førerretten frakendes. Her kan det være svært over en mail at bedømme, om dette er tilfældet, da jeg ikke har kendskab til de nærmere omstændigheder til hændelsen. Men som overvejende udgangspunkt, kan ens førerret ikke fratages, hvis han ikke har hverken været under kørsel eller forsøgt på at køre et motordrevent køretøj. Bemærk, at dette også gælder en knallert.

Jeg skal hermed spørge forsvarsadvokaten hvad straffen er i nedenstående sag:

Min bror beskylder mig for at have stjålet 700 kr. og en Lyngby-vase fra min afdødes mors bo.

Lyngby-vasen påstår min svirrinde at have fået af mor, så det er nok rigtigt.

De 700 kr. har jeg for længst ført tilbage til boet, her har jeg bevis i for af en kvittering fra pengeautomaten.

Derudover har min bror videregivet usande oplysninger til min søster om at jeg skulle være psykisk syg, det kan jeg imidlertid modbevise.

 

Så vidt angår de usande oplysninger, som din bror har videregivet til din søster, kan det her bero på en vurdering af, hvorvidt der er tale om injurier, dvs. æreskrænkelser, efter straffelovens § 267. Her hører ind under, at man ikke må krænke andres navn og rygte eller hænge folk ud på sociale medier, og beskylde dem for ting, som de ikke har begået. I denne vurdering, er det dog vigtigt, at du ikke selv har udvist en utilbørlig adfærd af din bror, eller har forsøgt at øve gengæld mod ham. Endvidere skal det også tages med i overvejelserne, at det aldrig er sjovt at føre en injuriesag mod sin egen bror. Det er ofte bedre at vente lidt, og se om tingene ikke glatter sig selv ud.

I forhold til beskyldninger om at du skulle have stjålet 700 kr. samt en Lyngby-vase, vil jeg foreslå, at du starter med at fremvise kvitteringen til din bror, så han kan se, at du har ført disse penge tilbage til boet. I forhold til vasen, antager jeg, at når du skriver, at din svigerinde har fået den, så er det din brors kone, som du mener, hvorfor jeg ikke tænker, at der kan være det store problem med denne længere.

Jeg er løbet ind i et muligt problem. Bor privat ved en udlejer i Løgumkloster. Lejligheden under min har fået vand som resultat af noget vand der åbenbart kommer fra mit køkken. Så vidt jeg ved skal udlejers forsikring tage sig af skaden men er bange for de vil give mig skylden. De kan sige jeg ikke har informeret dem om håndvasken hvilken ikke passer.

Jeg kan kontaktes på både mail og tlf 🙂 Håber at høre fra jer .

Hvorvidt det er udlejers forsikring, der skal tage sig af skaden, er svært at vurdere, da det også fremgår i lejekontrakten, om det er lejer eller udlejer, som står for dette. Det afhænger således af, om det er din eller udlejers pligt at stå for vedligeholdelsen. Tilligemed afhænger det også af, om vandskaden forløber sig af fejl i selve installationen af afløbet, hvorved det vil være udlejers ansvar – eller om det handler om fx et forstoppet afløb, hvorved det er dit ansvar.

Skulle det i dit forhold være, at udlejer har pligten til at håndtere din køkkenvask og de skader, som det har medført, bør du opliste det, som du gerne vil have udbedret og sende det til din udlejer. Det er altid en god ide, at beholde en kopi af brevet.

Hvis udlejer ikke udfører manglerne inden for den frist, som du har indgivet ham, kan du indbringe tvisten for huslejenævnet. Er de enige med dig, pålægger de din udlejer at udføre arbejdet inden for en ny frist. Overholder udlejer ikke denne frist, kan du skrive til Grundejernes Investeringsfond, som kan udføre arbejdet for udlejers regning, samt anmode huslejenævnet om at nedsætte huslejen indtil manglerne er udbedret.

Hej. jeg har gennem nogle år fået reguleret mine årsopgørelse af skat. det er sket i forbindelse med en ransagning i vores hjem de var med til i 2009. Der er aldrig blevet

rejst en straffesag mod min eks mand, men skat kørte hele linen ud. Vi forsøgte gennem flere år med forsvarsadvokat at tale vores sag, men følte at Skat kunne gøre hvad de ville og opgav efter lang tid. efter dette ændrede de min årsopgørelse gennem flere år, hvorfor jeg nu skylder ca 140.000,00kr i skat. på et tidspunkt betalte jeg 1000 kr pr md i afdrag, men det er delt op i mange små skyldnere, og jeg skylder stadig det meste. jeg mener at det sidste gæld der er ført på er fra 2010, og jeg har ikke betalt af eller hørt noget fra skat siden starten af 2015. det eneste der er sket de sidste år er, at de har modregnet evt. overskydende skat, dette gjorde de dog ikke i 2016, ligesom jeg ikke er registreret i RKI.

Nu er mit spørgsmål så om skattegæld kan blive forældet og hvis ja, efter hvor mange år?

Jeg mener stadig Skat ikke har ret i sin sag, men årene med dem på nakken har været hård for hele familien, hvorfor vi ikke har ønske om at starte en sag mod dem. jeg har fået mulighed for at betale min skattegæld ud, men vil bare gerne vide først om noget af det kan være forældet:-) Håber det jeg skriver er forståeligt, men det er svært at gøre det kort

Som udgangspunkt forældes skattegæld efter 3 år. Denne 3 års-frist afbrydes og starter dog forfra, hvis du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det vil sige, hvis du løbende betaler ydelser til gælden. Fristen starter også forfra, hvis der er blevet afsagt en dom på gælden. Fristen starter ikke forfra, hvis SKAT blot sender påmindelser, rykkere m.v. for at gøre dig opmærksom på gælden. De skal have en underskrift fra dig.

Indleder SKAT en skattesag inden for genoptagelsesfristen, dvs. de 3 år, forældes kravet først tidligst et år efter, at SKAT har meddelt afgørelsen. SKAT har således altid et år til at inddrive eller afbryde forældelsen. Er gælden for 2010, og har du intet hørt før 2015, burde denne del af din skattegæld derfor som udgangspunkt være forældet, men der stadig mange forhold som spiller ind.

Kontakt derfor en gældsrådgiver, som kan hjælpe dig med, om din gæld er forældet.

Jeg har en gammel bil der skal skrottes da jeg ikke længere har råd til, at få den repareret. Jeg har desværre været uden arbejde de sidste mange år. Bilen har fået taget pladerne af for over et år siden og har i alt den tid stået hos værkstedet. Men nu har jeg desværre lige fået at vide fra værkstedet, at det ikke kan lade sig gøre af få den skrottet da der er pant i bilen. Værkstedet har været i kontakt med de 2 panthavere (Fiat finansiering og SEB bank), og de vil ikke have, at bilen bliver skrottet og jeg har ingen steder at stille den. Hvad gør jeg i denne situation?

Det forholder sig sådan, at når du har pant i en bil, må du ikke disponere over denne i strid med panthavers ret. Du må således ikke skrotte bilen uden panthavers tilladelse. Det kan dog alligevel

lade sig gøre, hvis den gæld, som du har i bilen betales forud for skrotningen, hvilket dog ikke umiddelbart lyder som en løsning.

Den bedste løsning er derfor, at du selv forsøger dig med at kontakte Fiat finansiering og SEB bank, for at bede om tilladelse til at skrotte bilen mod at skrotpræmien betales til dem.

Jeg lejede en lejlighed på 4 sal for 10 år siden, da den havde en fantastisk udsigt til Randers Fjord. 5 år efter, blev der bygget en ejendom, der tog al udsigten fra min hjørnealtan – Derefter fik jeg lavet en tagaltan, nye døre, m.m , hvor jeg stadig havde udsigt til fjorden, da bygningen overfor, kun var på 2 etager , Jeg bor til leje, og betalte selv regningen for altan m.m – Nu er der så sket det, at de er ved at bygge flere etager på ejendommen overfor, så hele min udsigt til fjorden forsvinder, og jeg kommer til at se, direkte ind i et tag – Jeg klagede til kommunen først gang, men intet hjalp, og nu står jeg så i samme situation.

Er der noget som helst, jeg kan gøre ? ?

Den antages, at nu hvor de er i gang med at bygge etagerne oven på ejendommen, at planen er blevet godkendt af kommunen. Selve spørgsmålet afhænger af, om der er udgivet en lokalplan, hvor der gerne skulle fremgå, hvad reglerne for bebyggelse er. Den bedste løsning er at kontakte kommune, for at få denne oplyst.

Det er dog ikke muligt at klage til kommunen over selve indholdet af lokalplanen, men udelukkende hvorvidt selve vedtagelsen eller udformningen ligger inden for de lovmæssige rammer.