Din virksomheds specifikke behov

Den primære research er begrænset til et spørgeskema, som deles på Facebook. Var der mere tid, skulle der bruges mere energi på at sørge for at få en mere repræsentativt gruppe til at svare på spørgsmålene.
Fokus er i stedet valgt på at sekundær research, hvor store brugerundersøgelser fra blandt andet kulturstyrelsen er udvalgt. Disse undersøgelser er meget større, både i forhold til budget, tid og erfaring og giver derfor et mere korrekt indsigt i brugeren.
Ud fra svar i forbindelse med research tegnede der sig et billede af folk ønskede sig noget VR, eller på anden måde en 3-demisionel udstilling. Begrænsningen ift. Dette er imidlertid det er dyr og kompliceret teknologi, som kræver specielle briller og optage udstyr, computerprogrammer med mere. Derfor var det svært at imødekommende disse ønsker fra brugerne.
Derfor var det nødvendigt at afgrænse det ønskede senarie fra brugeren, til en teknologi der var teknisk muligt, ift. Økonomi og tidsramme. Men for stadigvæk at skabe en lignende oplevelse, blev der tænkt på andre lignende mulighed, som kunne give lidt den samme oplevelse. En væg med udvidet video skulle skabe en rummelig, 3D lignende oplevelse, og Kamera med AR teknologi skulle give fornemmelsen af at brugeren selv er til stede i eventyret.
Da, dette projekt udarbejdes under det første semester, er det begrænset hvad der er lært af forskellige teknologiger og metoder. Derfor tages der hovedsagligt udgangspunkt i teknologier der enten kendes i forvejen, eller som er relativ lette at lære at implementere ift. Det forslået koncept der fremvises.