Min gruppe var på 4 personer

Dette er vores første projekt, hvor vi skal vurdere en hjemmeside. Her skal vi bruge analyse og lave et nyt layout til klienten. Min gruppe var på 4 personer, vores gruppe bestod af følgende medlemmer Mads, Frederik, Teresia og mig.

Vores gruppe skal arbejde med Fyens Rideklub hjemmesiden. De har ikke et design og en modern hjemmeside. Klienten er en rideklub forening. De bruger deres hjemmeside til at oplyse nyheder om stævner og forening.

Vi kunne bruge noget statistik fra Danmark Statistik. Vi skulle undersøge hvem målgruppen var, og hvad der er vigtigt for hesteklubben. Vi ville re-designe deres hjemmeside ved at bruge alle vores samlede oplysninger.

Første dag har vi arbejdet med vores gruppe kontrakt og valgt en gruppe leder. Der var en skabelon så vi kunne gennemgå spørgsmålene. Vores gruppemedlemmer var enig om alle punkterne i gruppe kontrakten.

Da vi afleverede gruppe kontrakten, startede vi med at arbejde med vores klients hjemmeside. Vi har fundet væsentligste problemer ved hjemmesiden. Vi har brugt Nobanet Usability Guidelines (NUG – Appendix A). Vi har individuelt evalueret rideklubbens hjemmeside.

Derefter har vi samlet dem et sted og diskuteret omkring det. Vi har valgt 4 alvorlige problemer og 4 mindre alvorlige problemer og ud fra det har vi formuleret forslag til hvordan vi kunne løse problemerne.

Vi har valgt vores målgruppe og fundet 3 personer som vi kunne spørge om deres brugeroplevelse af hjemmesiden. Vores målgruppe er alle på Fyn, med interesse for ridning. Vi har valgt 5 spørgsmål i vores interviews for at komme i dybden med at hjælpe brugeren ud fra deres forventninger.

Da vi var færdig med vores interviews, har vi lavet heuristiske analyse af klient hjemmesiden. Vi har kigget på Jakob Nielsens 10 generelle principper for interaktionsdesign igennem. De kaldes ”heuristikker”, fordi de er brede tommelfingerregler og ikke specifikke retningslinjer for brugervenlighed. Da vi er gået igennem disse punkter, har vi haft en analyse af klient hjemmesiden.

C.R.A.P Analyse er også et vigtigt analyseværktøj til at få gode resultater på kort tid. C.R.A.P har 4 punkter som vi skulle gennemgå. Dette er kontrast, gentagelse, alignment og nærhed. Når man gennemgår disse punkter, får man et overblik over hele hjemmesiden og dets design.

Vi har også lavet Wireframe. Det giver en idé til hvordan hjemmesiden vil komme til at se ud. Derefter arbejdede vi med et re-design af rideklub hjemmesiden i Adobe XD. Det var ikke kun forsiden vi skulle designe, vi skulle også designe alle selvvalgte undersider. Vi har kigget på relevante rideklubs hjemmesider for at få inspiration.

Vi har lavet en klient rapport som vi skulle aflevere til klienten. Det skulle foregå i Adobe InDesign. Vi har fortalt om konklusionen på resultaterne og analysen af evalueringerne. Vi har også skrevet en anbefaling til forbedringer af deres hjemmeside. Vi har afleveret en prototype i Adobe XD link.

Efter afleverede vi vores projekt, vi lavede vores præsentation. Vi har delt vores projekt i 4 dele og hvert gruppemedlem har lavet sin egen præsentation. Gruppelederen har samlet dem i en præsentation. Præsentationen skal udformes til klienten, derfor har de ikke dybt kendskab over teknologien, kodningen eller hjemmesidens programmering.

Bruge disse punkter på en meget dyb måde

Dette er vores første projekt og første gange jeg er sammen med dem i min gruppe og dermed kender vi heller ikke hinandens kompetencer. Jeg har stor erfaring omkring hjemmeside design og selskab med klienter. Med dette projekt vil jeg gerne udvikle nogle af de egenskaber som jeg ser som mine svage som f.eks. gruppearbejde, projektanalyse osv.

Gruppe Kontrakten var en ny ting for mig. Derfor prøvede jeg at kaste mig i projekt og lære fra dette forløb hele vejen. Vi var alle enige i punkterne. Vi har også valgt en leder til vores gruppe. Det vægter ikke så højt ved mig, hvem der tager ansvar. Derfor forventede jeg at nogle tog ansvar. Mads ville gerne tage ansvaret som lederrollen. Vi har valgt ham som leder, men vi vidste ikke det ville skabe problemer med lederrollen. Vi har ikke snakket dybt om hans rolle i gruppen. Vi har haft nogle problemer med ham, som f.eks planlægningen af projektet.

Vi skulle have planlagt vores tid bedre, men pga. vores fejl planlægning endte vi med at lave opgaven på 3 dage.

I gruppekontrakt perioden har jeg anbefalet Trello til vores projekt organisation. Man kan følge hele projekt online, lederen kan få overblik over projekt og gruppemedlemmernes arbejde.

I hele projektperioden prøvede jeg at sætte mig lidt bag og ventede først på mine gruppemedlemmers mening som jeg gerne ville høre først, hvor jeg efterfølgende er kommet med min mening.

Vi har analyseret klient hjemmesiden og fundet problemer, det var godt at alle var enige om dette problemer.

Jeg har analyseret mange hjemmesider før, men det var første gang jeg hørte om Jakob Nielsens 10 principper for interaktionsdesign. Jeg har læst alle reglerne og prøvet tilpasse dem til klientens hjemmeside, jeg har også analyseret vores re-design hjemmeside. Når man tænker på hjemmeside design, tænker man direkte på visibility, matching til real, brugervenlighed, brugerkontrol, konsistens, standarder og anerkendelse. Disse punkter skal være korrekte til alle hjemmeside layouts. Derfor har jeg lært at bruge disse punkter på en meget dyb måde.

Jeg har også lavet en C.R.A.P analyse, selvom det er en anden person som skulle lave denne analyse. Jeg synes at det er meget vigtigt at overholde designregler som man skal passe på hver gang at man laver hjemmesider. C.R.A.P har 4 punkter som vi skulle gennemgå. Det er kontrast, gentagelse, alignment, nærhed.

Jeg har ikke lavet moodboard og XD opgaven men når de er færdig med XD design, har jeg kigget det igennem og re-designet noget igen. Gruppen er enige med mit design. Men det var også en udfordring for mig at arbejder med farvepalet og XD.

Vi har lavet en klient rapport som vi skal aflevere til klienten. Det skulle foregå i Adobe InDesign. Jeg har lavet en del af vores rapport og designet den. Det krævede mange ting i en akademisk rapport. Jeg har lært hvordan man samler dem og hvordan man designer med farvepalet. Men jeg har haft lidt problem med Mads fordi han ville gerne lave alt. Jeg har sagt flere gang at jeg gerne ville gerne lave indesign derfor ville jeg gerne lave indesign opgaven. Men han hørte ikke efter mig.

Vores sidste udfordring er vores præsentation. Vi har delt i 4 dele hvor hvert gruppemedlem har lavet sin egen præsentation. Men vi har ikke mødtes og øvet det endnu. Da vi præsenterede vores projekt, Frederik har snakket alt for meget om personer og derfor mig og Mads har ikke fået lang tid tilbage. Vi kunne ikke ramme vores præsentation tid.

Her var vi 3 personer i gruppen

Projekt 2 handler om H.C. Andersen Museum. Museet giver en kedelig oplevelse til sine gæster og problemet er at det i H.C Andersens eventyr er det omvendte. Her skulle vi lave et produkt til at give en brugeroplevelse til gæsterne. Museum skal ikke være fyldt med billeder og tekster. Prototypen etablerer eventyrlige brud med den eksisterende formidling for at vække genstande, fortællinger, figurer og eventyr til live på legende vis.

Her var vi 3 personer i gruppen. Tobias, Helene og mig. I projekt var hver gruppe 4 personer. Men vi var kun 3 personer. Derfor har vi haft lidt mere travlt i projektforløbet end de andre. Det var også en anden udfordring for os, fordi gruppemedlem har været en uge på ferie i projektforløb.

Jeg har ikke besøgt H.C Andersen museum, da jeg var i Tyrkiet en uge. Men jeg havde kontakt med mine gruppemedlemmer via messenger og de har sendt mig videoer fra museet. Jeg har besøgt museet for 4-5 år siden, men kunne kun huske lidt. De var der for at lave research om teknologier og installationer.

I hvert gruppearbejde starter man med en gruppekontrakt. Jeg har skrevet et eksempel og sendt til vores gruppe. De var enig i nogle af punkterne og vi valgte Tobias som gruppeleder.

Vi har lagt en problemformulering for vores rapport. Vi skulle finde løsninger til at skabe brugeroplevelser i H.C. Andersen Museum. Vi har lavet et spørgeskema til brugerundersøgelsen, og kigget på Danmarks Statistik og undersøgelser fra forskellige museer og fundet en målgruppe. Vi har fundet en video fra Art museum i Japan. Det var meget imponerende videoer og vi har tænkt at det kan være et mere interaktiv video med eventyr i museet som man kan følge med på alle væggene og videoen følger også brugeren. Så gæsterne får en brugeroplevelse i museet. Derfor har vi valgt et interaktiv rum som produkt.

Vi har brugt design thinking method i vores produktudvikling for at få en kollektiv forståelse af brugeren og for at få en bedre prototype. Vi har ikke testet vores prototyp fordi det kræver tid, teknologi og teknik detail. Men vi har snakket med nogle personer som har besøgt H.C Andersen Museum og få lidt feedback over vores idé og prototype.

Vores produkt var et rum som giver en kæmpe visuel oplevelse. Gulvet og alle væggene fra gulv til loft er der projekteret video. Der viser en scene fra et af H.C. Andersens eventyr. Vores første eventyr var H.C. Andersen’s Tommelise eventyr. Når man går ind i rummet, får man en eventyrlige oplevelse i Tommelises verden. Du kan hoppe rundt på åkander og se sommerfugle og blomster. Jeg synes at det var en god idé, men vi havde ikke så lang tid til at udvikle vores prototype og vi havde heller ikke nok teknologi til at vise dem.

Jeg har lavet mange forskellige billeder i Photoshop for at illustrere hvordan vores interaktive rum ser ud. Så der skulle være et 3D layout så man kunne se at det var et rum.

Vi skulle også lave en præsentations video og snakke om vores idé og produkt. Derfor var vi i et greenscreen rum og filmet videoer. Alle optagelserne i præsentationsvideon har jeg styret. Jeg har lavet vores video i Adobe Premier Pro.

Efter vi har afleveret vores klient rapport og prototype til klienten, startede vi vores præsentation. Vi har fundet en projektor og en tablet til at vise vores video og prototype. Der var mange som besøgte vores stand og vi har fået god feedback.

Men vores feedback fra læreren var ikke god. Vores akademisk rapport var ikke nok til at bestå projektet. Hun har ikke snakket om vores produkt eller vores præsentation. Hun har kun fokuseret på den akademiske rapport og det var fordi der ikke var nok sider i vores rapport, derfor fik vi 02.

Det var et godt projekt

Første gang har vi en rigtig klient som han skulle kigge vores projekt og vurdere det. H.C. Andersen er vores barndoms eventyr. Selvom har jeg livet i Tyrkiet, har jeg læst hans eventyr og har drømt som en tommerlisa. Jeg synes at det var et godt projekt.

Vores gruppe var kun 3 personer og det var en ulempe, men det er også en fordel fordi så kunne vi nemmere og hurtigere beslutte tingene i gruppen. Jeg har ikke haft nogle problemer med min gruppe, fordi vi er gode til at høre efter hinanden og fordi vi bidrager med vores bedste til gruppen, i mål om at få det bedste resultat. Det var midt i en ferieperiode, og dermed holdte alle gruppemedlemmer ferie på forskellige tidspunkter og derfor har vi arbejdet hvor 2 personer har været aktiv og en person som arbejdede online.

Der var ingen uenighed i vores gruppekontrakt eller i gruppearbejdet. Vi har snakket og skrevet til hinanden på messenger og delt vores ting, som vi også har fået feedback på.

Vores prototype var ikke et fysisk materiale og det kræver tid og teknologi for at lave en god prototype. Derfor kunne vi ikke teste den på en rigtig måde, men vi har snakket med forskellige testpersoner og udviklet vores produkt ved hjælp af feedback.

Design thinking method giver mere forståelse for at udvikle en prototype. Metoden giver mulighed for at få kollektive forståelse for brugeren og en bedre prototype. Med denne metode skal man forstå sin målgruppe, definere en idé, lave en prototype og teste den. Hvis man ikke får rigtige resultater, starter man helt forfra igen. Dette er en god måde at kvalificere problemforståelse på, og at undersøge problemet fra mange perspektiver. Man finder de bedste løsninger til potentielle brugere og vurderer idéer. Man skal teste sin prototype for at få det bedste resultatet. Så man kan sige at design thinking metode er empati til brugen, definere idéen, lave prototype og teste den og derefter designe sin prototype igen og teste den igen indtil man får et godt resultatet.

Vores udfordringer var den akademiske rapport. En af gruppemedlemmerne har fået ansvar for vores akademisk rapport. Så det er derfor har vi haft lidt problem med at skrive det antal sider som var kravet. Men vi har lavet en god præsentationsvideo og en god prototype. Jeg har lært meget om Adobe Premier Pro og hvordan man laver en green screen video, jeg synes det var også meget sjovt og lærerigt.

Det var også meget spændende at vise vores produkt for alle i en stand til UCL building. Vi har fået god feedback og der var mange som besøgte vores stand,så det var en god oplevelse at snakke med vores gæster og få noget feedback fra dem.

Jeg har haft mange eksaminer i mit liv og fået meget feedback før. Men det var første gang jeg fik feedback fra en lærere. Hun snakkede kun om vores akademiske rapport og vi har ikke engang fået feedback for vores prototype eller præsentation. Da vi snakkede med vores lærer til vejledningen, sagde han at prototypen og præsentation også var en vigtig del af vores projekt, men vi har ikke fået feedback over vores prototype eller en anden ting i projekt.

Jeg har lært meget i dette projekt, det er betyder ikke så meget hvordan din prototype ser ud, hvis du præsenterer den på en rigtig måde, får man mere feedback og en bedre anmeldelse. Vores idé udarbejdes under det første semester, er det er begrænset hvad der vi har lært af forskellige teknologier og metoder. Vi har ikke så meget videnskab omkring teknologier.

Jeg har styret fremgangen i under hele vores projektforløb, jeg har planlagt hele projektet, og centralt anvendt teori i praksis og metode inden for analyse, jeg har lært og prøvet idéudvikling, design, og administreret alle mine digital media produkter og vedligeholdt dem hele semesteret.

Tager udgangspunkt

Tankerne ved prototypen, var at skabe noget i samme stil, som den viste prototypen til midtvejspitchen. Planen var, at videreudvikle og forbedre på den prototype, som var blevet vist frem til midtvejspitchen.
Prototype består af en video, som tager udgangspunkt i et valgt Andersen eventyr. I videoen fremvises stemningsfulde billeder, samt musik. Formålet er, at sætte de nogle stemningsfulde rammer, der gør at brugeren kan føle sig som en del af eventyret.
Måden de stemningsfulde billeder er lavet på, adskiller sig fra billederne i den viste prototype til midtvejspitchen. I den nyere udgave af prototypen, bevæger billederne sig, og skaber en 3-demissionelt lignende følelse. Denne teknik, kaldet movingart, har der været workshop om tidligere på semesteret.

Selv denne bedre udgave af prototypen er langt fra hvordan det endelig produkt ville være. Fremadrettet vil der bruges feedback fra Hi-Fi prototypen til evt. at lave en endnu bedre prototype, som vil kræve et mindre budget og hjælp fra personer med vinden inden for at udvikle denne teknik. Tankerne om at inkorporere AR vil være næste skridt i optimering af prototypen, det vil bogstaveligt talt vække fortællingen til live og være en oplevelse, som virkelig skiller sig ud.

I processen under udvikling af denne prototype, blev der også tænkt på andre muligheder, hvorpå eventyret kunne fortælles gennem video. En af overvejelserne var blandt andet, brug af greenscreen effekt, hvor valgte elementer fra det valgte eventyr, kunne 3D printes og filmes op ad en green screen, hvor man så bagefter kunne sætte billede en af åkander eksempelvis, som så ville fungere som baggrund.
Der skulle så også laves et storyboard over hvordan videoen skulle optages og fortælles. Denne ide var tæt på at blive en realitet. Men, det stod pludseligt klart at det var mere tidskrævende end først antaget, og eftersom gruppen heller ikke havde så megen erfaring indenfor dette områder, samt bekymringen for om man nu kunne nå i mål med projektet til tiden, gjorde at der måtte tænkes i andre baner.
Ideen med movingart var oplagt, da det var afprøvet før gennem workshop. Det var relativt hurtigt at lave, og krævede ikke andet end nogle programmer og billeder. Et eventyr blev valgt, nemlig Tommelise.

Hans eventyr og har drømt

Første gang har vi en rigtig klient som han skulle kigge vores projekt og vurdere det. Andersen er vores barndoms eventyr. Selvom har jeg livet i Tyrkiet, har jeg læst hans eventyr og har drømt som en tommerlisa. Jeg synes at det var et godt projekt.

Vores gruppe var kun 3 personer og det var en ulempe, men det er også en fordel fordi så kunne vi nemmere og hurtigere beslutte tingene i gruppen. Jeg har ikke haft nogle problemer med min gruppe, fordi vi er gode til at høre efter hinanden og fordi vi bidrager med vores bedste til gruppen, i mål om at få det bedste resultat. Det var midt i en ferieperiode, og dermed holdte alle gruppemedlemmer ferie på forskellige tidspunkter og derfor har vi arbejdet hvor 2 personer har været aktiv og en person som arbejdede online.

Der var ingen uenighed i vores gruppekontrakt eller i gruppearbejdet. Vi har snakket og skrevet til hinanden på messenger og delt vores ting, som vi også har fået feedback på.

Vores prototype var ikke et fysisk materiale og det kræver tid og teknologi for at lave en god prototype. Derfor kunne vi ikke teste den på en rigtig måde, men vi har snakket med forskellige testpersoner og udviklet vores produkt ved hjælp af feedback.

Design thinking method giver mere forståelse for at udvikle en prototype. Metoden giver mulighed for at få kollektive forståelse for brugeren og en bedre prototype. Med denne metode skal man forstå sin målgruppe, definere en idé, lave en prototype og teste den. Hvis man ikke får rigtige resultater, starter man helt forfra igen. Dette er en god måde at kvalificere problemforståelse på, og at undersøge problemet fra mange perspektiver. Man finder de bedste løsninger til potentielle brugere og vurderer idéer. Man skal teste sin prototype for at få det bedste resultatet. Så man kan sige at design thinking metode er empati til brugen, definere idéen, lave prototype og teste den og derefter designe sin prototype igen og teste den igen indtil man får et godt resultatet.

Vores udfordringer var den akademiske rapport. En af gruppemedlemmerne har fået ansvar for vores akademisk rapport. Så det er derfor har vi haft lidt problem med at skrive det antal sider som var kravet. Men vi har lavet en god præsentationsvideo og en god prototype. Jeg har lært meget om Adobe Premier Pro og hvordan man laver en green screen video, jeg synes det var også meget sjovt og lærerigt.

Det var også meget spændende at vise vores produkt for alle i en stand til UCL building. Vi har fået god feedback og der var mange som besøgte vores stand,så det var en god oplevelse at snakke med vores gæster og få noget feedback fra dem.

Jeg har haft mange eksaminer i mit liv og fået meget feedback før. Men det var første gang jeg fik feedback fra en lærere. Hun snakkede kun om vores akademiske rapport og vi har ikke engang fået feedback for vores prototype eller præsentation. Da vi snakkede med vores lærer til vejledningen, sagde han at prototypen og præsentation også var en vigtig del af vores projekt, men vi har ikke fået feedback over vores prototype eller en anden ting i projekt.

Jeg har lært meget i dette projekt, det er betyder ikke så meget hvordan din prototype ser ud, hvis du præsenterer den på en rigtig måde, får man mere feedback og en bedre anmeldelse. Vores idé udarbejdes under det første semester, er det er begrænset hvad der vi har lært af forskellige teknologier og metoder. Vi har ikke så meget videnskab omkring teknologier.

Jeg har styret fremgangen i under hele vores projektforløb, jeg har planlagt hele projektet, og centralt anvendt teori i praksis og metode inden for analyse, jeg har lært og prøvet idéudvikling, design, og administreret alle mine digital media produkter og vedligeholdt dem hele semesteret.

Højere grad være følsomme

I langt de fleste tilfælde af tyndt hår hos mænd, faktisk for 9 ud af 10 mænd, skyldes udtynding af håret ’androgenetisk hårtab’. Det vil sige, at hårtabet både er påvirket af arvelige anlæg og af hormonelle faktorer.

I puberteten begynder unge mænd at producere testosteron i store mængder. Den store produktionen af hormonet får hårsækkene til at skrumpe sammen, og efterhånden bliver de så små, at de hår, der falder af, ikke længere gror ud igen. Det fører derfor til skaldethed. Så ender du med høje tindinger og en bar isse.

Er du arveligt disponeret for hårtab, vil dine hårløg, som er der, hvor hårvæksten foregår, i højere grad være følsomme overfor kønshormonet testosteron. Og er du mere følsom over for det, vil hormonet udvikle sig til dihydrotestosteron, som er et væksthæmmende stof, der ikke gør noget godt for dit hår.

Det er altså ikke mængden af testosteron, der er afgørende for, om du taber håret tidligere eller ej – det er til gengæld din reaktion på det. For mænd, der bevarer håret på hovedet i længere tid, har hverken mere eller mindre testosteron end dem, der hurtigere mister det.

Håret betyder meget for vores velvære, for det er noget af det mest synlige. Det handler ikke bare om, at vi gerne vil have den helt rigtige frisure, men også om at vi gerne vil have et smukt, sundt og velplejet hår. Derfor påvirker det os, når vi taber håret, eller når håret ser livløst, tyndt og usundt ud.

Hår vokser cirka en centimeter om måneden. Hver enkelt hårstrå vokser i to til seks år, derefter falder det af. Det er normalt at tabe 50-100 hårstrå om dagen.

Med alderen vil de fleste opleve et større hårtab, end da de var yngre. Men taber du pludselig mange hår i en yngre alder, kan det være tegn på, at der er noget i vejen i kroppen. Det kan for eksempel skyldes stofskiftelidelser, vitaminmangel og hormonelle ubalancer. For mænds vedkommende kan det selvfølgelig også blot skyldes en arvelig tendens til tidlig skaldethed.

Hovedbundens blodforsyning

Det er helt normalt at fælde op til 100 hårstrå om dagen. De fleste vil nok opleve perioder hvor man fælder mere, og det er ofte kilde til bekymring.

Hårets cyklus kan inddeles i tre faser: den anagene fase som er hårets vækstfase, der varer mellem 2 og 7, år og som er med til at bestemme hvor langt dit hår kan blive – jo længere fase jo længere hår. Med alderen bliver den anagene fase kortere. Den katagene fase er hårets transitionsfase, og den varer ca. 10 dage. Her formindskes hårets follikel og til sidst udstødes den fra hovedbunden.

Herefter indtræder den sidste fase, den telogene fase, som varer ca. 3 måneder. Det gamle hår er ikke længere tilknyttet hovedbundens blodforsyning, og det kan derfor fremstå livløst og glansløst. I denne fase stopper hårvæksten, indtil håret er blevet udstødt fra folliklen af et nyt hårstrå. 10-15% af håret er i den telogene fase, det er derfor, vi altid fælder.
Styling af håret slider på håret. Vi børster, varmebehandler og anvender produkter for fylde, hold og glans. Det er klart, at styling er den del af vores hårrutine, hvor de største skader på hårstrået sker. Men det er muligt at minimere disse ved at anvende milde stylingprodukter, gode børster og minimere varmestyling.

Alle Purely Professionals stylingprodukter er fri parfume og vaskes let ud af håret igen. Derudover fokuserer vi på at kombinere styling, pleje og beskyttelse i vores produkter, så slitage på hårstrået minimeres. Vi synes ikke det er nødvendigt at bruge farvestoffer og silikone i stylingprodukter ligesom vi heller ikke er vilde med aerosoler og aluminiumsemballager. Det mener vi er den bedst mulige omtanke, vi kan vise både vores bruger og miljøet.

Produkter som styling lotion 1 og styling mousse 1, der kan anvendes ved føntørring og varmebehandling af håret, indeholder udover plejende panthenol også varmefiltre, der beskytter håret op til 220C. Purely Professional protection 2 er en UV- og varmebeskyttende spray, som beskytter håret mod både varmepåvirkning i forbindelse med føntørring og varmestyling samt skadelige virkninger forårsaget af sollysets UVA stråler.Langt hår er tit spaltet i spidserne. I de fleste tilfælde skyldes det mekanisk stress, dvs. at håret bliver redt, børstet eller hviler på skuldrene. Hyppig farvning, blegning, permanent eller varmestyling kan også føre til spaltet hår. Reparationsvæsker til spaltede spidser omslutter hårspidserne i en spindelvævstynd film af silikone og får håret til at se pænere ud, i det mindste i et stykke tid. Den eneste virkelig effektive løsning er en klipning.

Til hår med længde anbefaler vi at supplere med yderligere genopbyggende pleje. Vores leave-in hårkur, treatment 1 genopbygger håret med 18 MEA, der er hårets eget fedtstof, som binder hårstråets skællag sammen. Brug treatment 1 efter hårvask i håndklædetørt hår eller i spidserne af tørt hår, eventuelt i kombination med stylingprodukter som wax 1 eller styling lotion for at kombinere et blødt fleksibelt hold med intens pleje.

Det er normalt at tabe 30 til 100 hår om dagen. Flere forskellige problemer kan resultere i tabet af mere end det normale maksimum på 100 hår om dagen. I omkring 95% af alle tilfælde af både mandligt og kvindeligt hårtab er årsagerne genetiske. En overproduktion af mandligt hormon (androgener) reducerer blodforsyningen til hårfolliklerne, og det får håret til at sidde løsere i hovedbunden. Vi har talgkirtler næsten overalt i huden og dermed også i hovedbunden. Disse kirtler producerer det fedt, som beskytter hovedbunden – og håret mod at tørre ud. Sebumsyntesen kan i perioder være ude af balance på grund af genetisk disponering, stress eller hormonelle forandringer. Det kan resultere i fedtet hovedbund og hår, eller i en meget tør hovedbund. Begge tilstande kan føre til plagsomme hovedbundsproblemer som kløe, rødme og skæl.

Håret vokser dermed i gennemsnit

Hårsækkene går også automatisk ind i en hvilefase, og når det sker, falder dit hår af. Hvilefasens varighed er meget individuel, men en typisk hvilefase varer cirka 3 måneder. Herefter producerer hårsækken nyt hår igen.

Hvilefaserne er heldigvis også forskudt, så man ikke taber alt sit hår på samme tid.Det er meget individuelt, hvor langt éns hår kan blive, og hvor hurtigt det vokser. Det afhænger af, hvor længe vækstfaser, man er født med. Hovedhårets vækstfase varer mellem 3-5 år, afhængigt af dine gener.Håret vokser dermed i gennemsnit med 0,35 millimeter per dag, hvilket svarer til 13 centimeter årligt.

Med en vækstfase på 3 år kan håret altså blive 39 centimeter langt, mens det kan blive 65 centimeter langt med en vækstfase på 5 år. Purely Professional udvikler hårpleje ud fra 5 grundværdier: Det skal være med færrest mulige komponenter. Det skal være med de reneste ingredienser. Det skal altid have et specifikt formål. Det skal virke. Det skal fremstilles med omtanke.

Vores hårpleje er fokuseret omkring nænsom vask og dybdevirkende pleje. Dette har vi suppleret med en række skånsomme, men effektive stylingprodukter. Alle vores produkter er parfumefri og er vurderet til den grønne kolbe af forbrugerrådet tænk. De fleste af produkterne kan bruges til curly girl metoden. Det er vigtigt at finde frem til de helt rigtige hårplejeprodukter, for at du kan få det bedste ud af dit hår. Tag udgangspunkt i både din hårtype og din hovedbunds tilstand – for begge dele har betydning, når du vælger hårplejeprodukter.

Vi anbefaler, at du prioriterer din hovedbund før dit hår. Hvis du har skæl, eller din hovedbund klør, så er det vigtigt, at du vælger produkter, der behandler den ubalance først – et sundt og velplejet hår starter nemlig med en hovedbund i balance. Det kan være at din hovedbund klør, dit hår virker tørt, eller det ser fedtet ud allerede få timer efter du har vasket det. Måske kruser dine krøller, dit fine hår klasker sammen, eller har du stadig ikke fundet frem til den skælshampoo, der virker for dig?

Vi har sammensat seks plejeprogrammer tilpasset forskellige hårtyper, så du let kan finde frem til de produkter, der er rigtige for dig.Individuelle hår gennemgår en række udviklingsfaser. De fleste hovedhår (omkring 8 ud af 10 hår) er i vækstfasen (den anagene fase). Det er i denne fase, at den nye hårrod genereres og håret vokser. Denne fase varer mellem to og syv år. En to til tre uger lang overgangsfase følger herefter (den katagene fase). I denne fase stopper celleproduktionen i folliklen midlertidigt, folliklen trækker sig sammen, og håret falder ud. Omkring 1% af folliklerne er i overgangsfasen. I den efterfølgende hvilefase (den telogene fase), regenererer folliklen, cellerne begynder at dele sig igen, og et nyt hår begynder at danne sig. Omkring 10 til 20% af alle hår befinder sig i denne fase, som varer omkring to til fire måneder.

Gråt hår er faktisk ikke gråt, men en blanding af farveløst og pigmenteret hår. Blandingen ser grå ud. Hår bliver hvidt, når pigmentcellerne reducerer deres melaninsyntese. Hos visse mennesker starter denne proces meget tidligt og hos andre meget sent. Genetiske faktorer afgør, hvornår de første hvide hår dukker op.

Flere faktorer

Kutik udgør hårets ydre lag. Det består af et enkelt lag skællignende, overlappende keratinocytter. Dette ydre lags tilstand sladrer om hårets helbredstilstand. Når håret er optimalt sundt, ligger flade keratinocytskæl let overlappende som teglsten glat rundt om barken og beskytter det indre af hårskaftet imod skadelige påvirkninger udefra. Intakte kutikellag om håret danner en glat, lysreflekterende struktur. Så et smukt skær er et tegn på sundt hår.

Som kontrast hertil er kutikellaget på et skadet hår (der er stresset fx på grund af blegning, permanentbehandlinger og hyppig styling med varme) uregelmæssig og ru. I den tilstand kan skadelige stoffer nemt trænge ind i hårets barklag. Det får hele håret til at se tørt, trist og filtret ud. Intensive hårbehandlinger og balsamkure genskaber kutikellagets glatte struktur. Der er også flere faktorer, som vi ikke selv er herre over, men som påvirker håret og dermed også, hvor tit vi bør klippes.

Der er som sådan ikke forskel på, om man skal klippes oftere om sommeren end om vinteren. Men om sommeren omfavner man det lidt slidte hår look, og her er sol og vand en længe savnet ven, som skal blive i håret så længe som muligt. Derfor har vi en tendens til at trække tiden mellem klipningerne, fortæller Nick.

”Om vinteren prioriterer mange at holde klipningen skarpere, fordi alt er lidt gråt og kedelig, og man har brug for et pift. Derudover slider det meget på håret at blive stoppet ned i rullekraver, tørklæder og jakker. Frost er slet ikke godt for håret, især ikke vådt hår, fordi det sprænger på grund af vandet,” siger Nick.

Det skyldes, at vådt hår udvider sig i kulde, og derved lettere kan sprænge og knække, uddyber Louise. Hvor meget ens hår slides imellem klipninger afhænger også af, hvor i landet man bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget kalk der er i vandet.Hvad er så en god klipning? Ifølge Nick er det meget mere end at få taget et stykke af sit hår. En god klipning afspejler ens personlighed og kan definere et look. Det handler om den rigtige silhuet og at få hårets linjer til at ramme de rigtige steder i forhold til ansigtsform. Den gode frisure kan ikke sættes i stereotype kasser. Den kræver dialog imellem dig og din frisør.

”Selvfølgelig kigger man som frisør altid på kundens ansigtsform og overordnede stil. Man lytter til, hvad der betyder noget for kunden og hvilke ønsker kunden har. Man har også altid en dialog om, hvad der vil give det bedste resultat ud fra hårtype,” fortæller han og fortsætter: ”Men når det er sagt, så er det også bare gange, hvor man klipper stik imod alle regler, fordi man kan mærke, at det bare er det helt rigtige for kunden. En god klipning skal være levende og bringe glæde til den, der bærer den,” konkluderer Nick.