Såfremt rejsemålet er mere rettet mod et yngre publikum end mig

Jeg tilhører det segment som TASTE er rettet mod og mine personlige og familiemæssige forhold matcher perfekt profilen til stillingen. Herudover er jeg vant til at formidle et budskab til et publikum både i tekst og tale og er aktiv på de sociale medier.

Jeg er 48 år, gift på 23. år og far til 4 store børn. Jeg har gennem mit liv rejst meget og værdsætter at lære nye steder/kulturer, herunder mad-specialiteter at kende. Jeg er i en fase af mit liv, hvor mine børn nu er så store og selvstændige, at jeg har tid og overskud til i højere grad at dyrke egne interesser. Da jeg endvidere er så privilegeret at have den fornødne økonomiske frihed kan jeg vælge noget der giver mig stor livskvalitet – nemlig at kombinere rejser med god mad og drikkelse.

I mit arbejdsliv er jeg advokat og har mit eget advokatfirma med et par ansatte. Mit speciale er jura for den almindelige borger, hvor jeg som advokat hjælper med små og store juridiske problemer, herunder i familieretlige forhold og i straffesager. Gennem mit arbejde er jeg således dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker.

Ved siden af mit arbejde har jeg et dejligt velfungerende familieliv. Vi har altid rejst sammen og har haft mange gode oplevelser. Min kone – Charlotte – og jeg fik børn i en ung alder – hun var mor til 4 før hun blev 30…. Børnene er nu ved at være store, hvilket betyder at Charlotte og jeg kan se frem til vores anden ungdom, hvor vi bl.a. skal rejse sammen.

Gennem hele mit liv har rejser og andre kulturer fyldt meget. Således boede jeg som barn 4 år i Canada sammen med mine forældre, jeg har boet i London, før jeg begyndte mit studie, under studiet tog jeg et semester i Belgien, og efter jeg var blevet kandidat flyttede jeg og familien til Nuuk på Grønland, hvor vi boede i 8 år.  Herudover har jeg i ferier været på rejser i mange forskellige lande.

Når jeg er ude at rejse nyder jeg at udforske rejsemålet. Det gøres oftest bedst med et par løbesko på tidligt om morgenen – så smager morgenkaffen ligesom bedre. Ellers elsker jeg at indtage stedet og langsomt lære det at kende og planlægge de forskellige dages aktiviteter. På en ferie kan jeg godt slappe af ved poolen og læse en god bog, men vil også gerne være aktiv, som f.eks. dykke, spille tennis, gå o hotellets fitnesrum eller tage på udflugter. Sidste år tog jeg et dykkercertifikat og glæder mig til mange dejlige fremtidige dyk på rejser.

Mad og drikkelse spiller altid en stor rolle for mig på mine rejser. Jeg sætter stor pris på god mad, og rødvin er et must. Jeg synes selv jeg har god fornemmelse for hvornår et glas vin er godt og værdsætter særligt, når mad og vin går op i en højere enhed og danner rammen om en god oplevelse. På rejser prøver jeg, at smage på et områdes specialiteter, hvis lejligheden byder sig og ynder at høre historien bag.

Såfremt jeg kommer i betragtning til jobbet, vil jeg som oftest rejse med Charlotte og dele oplevelser med hende. Da hun endvidere er ferm til at formidle gennem de sociale medier, hvilket hun blandt bruger i sit arbejde, vil hun kunne bistå mig med at formidle oplevelserne fra TASTE-rejserne. Såfremt rejsemålet er mere rettet mod et yngre publikum end mig, vil jeg kunne reje med en af mine børn og på denne måde få deres vurdering af rejsemålet.

Sikrer ordentlige forhold for vores medarbejdere lønmæssigt

Jeg skriver til jer, da jeg nu har lavet en APP, som har til hensigt at hjælpe danske rejseglade gæster på deres ferie.

Jeg har nu 6 års erfaring i rejsebranchen, og har faktisk samlet alle gæsternes spørgsmål i en APP, og besvaret dem.

Dette gælder bl.a. hvad man gør mht. tabt/skadet bagage, sygehus og forsikring – men også kompensationer.

Mit spørgsmål til jer;

– Er det lovligt at offentliggøre denne app?

– Må jeg skrive i APPen, at en gæst er berettiget til ca. 15% af rejsens grundpris, ved forskellige situationer?

– Hvis jeg tager betalt for APPen (35 kr) – hvad skal jeg være opmærksom på så?

 

Dit spørgsmål falder desværre ind under egentlig erhvervsrådgivning, hvilket falder uden for brevkassens rammer at besvare. Prøv eventuelt at find en forsvarsadvokat, der beskæftiger sig med IT-ret, da dette område desværre falder uden for mine kompetencer.

Hej. Jeg har et spørgsmål der omhandler en kammerat. Han er for lidt tid siden blevet taget med euforiserende stoffer til et event i Kbh, han har efterfølgende fået en bøde på 18.000,- men nu vil de så også fratage ham hans kørekort for det. Så mit spørgsmål er, må de det, når nu han ikke har kørt eller været i nærheden af hans bil, da hændelsen forestod? Jeg har kigget diverse love om euforiserende stoffer igennem, men hvad jeg kan se, så er straffen enten bøde, eller fængsling ved grovere tilfælde.

 

Det fremgår af færdselslovens § 126, i hvilke forhold en ubetinget frakendelse af kørekort kan forekomme. Her står der under nr. 2, at har man gjort sig skyldig i § 54, stk. 1, som er omhandlende euforiserende stoffer, kan førerretten frakendes. Her kan det være svært over en mail at bedømme, om dette er tilfældet, da jeg ikke har kendskab til de nærmere omstændigheder til hændelsen. Men som overvejende udgangspunkt, kan ens førerret ikke fratages, hvis han ikke har hverken været under kørsel eller forsøgt på at køre et motordrevent køretøj. Bemærk, at dette også gælder en knallert.

Jeg skal hermed spørge forsvarsadvokaten hvad straffen er i nedenstående sag:

Min bror beskylder mig for at have stjålet 700 kr. og en Lyngby-vase fra min afdødes mors bo.

Lyngby-vasen påstår min svirrinde at have fået af mor, så det er nok rigtigt.

De 700 kr. har jeg for længst ført tilbage til boet, her har jeg bevis i for af en kvittering fra pengeautomaten.

Derudover har min bror videregivet usande oplysninger til min søster om at jeg skulle være psykisk syg, det kan jeg imidlertid modbevise.

 

Så vidt angår de usande oplysninger, som din bror har videregivet til din søster, kan det her bero på en vurdering af, hvorvidt der er tale om injurier, dvs. æreskrænkelser, efter straffelovens § 267. Her hører ind under, at man ikke må krænke andres navn og rygte eller hænge folk ud på sociale medier, og beskylde dem for ting, som de ikke har begået. I denne vurdering, er det dog vigtigt, at du ikke selv har udvist en utilbørlig adfærd af din bror, eller har forsøgt at øve gengæld mod ham. Endvidere skal det også tages med i overvejelserne, at det aldrig er sjovt at føre en injuriesag mod sin egen bror. Det er ofte bedre at vente lidt, og se om tingene ikke glatter sig selv ud.

I forhold til beskyldninger om at du skulle have stjålet 700 kr. samt en Lyngby-vase, vil jeg foreslå, at du starter med at fremvise kvitteringen til din bror, så han kan se, at du har ført disse penge tilbage til boet. I forhold til vasen, antager jeg, at når du skriver, at din svigerinde har fået den, så er det din brors kone, som du mener, hvorfor jeg ikke tænker, at der kan være det store problem med denne længere.

Jeg er løbet ind i et muligt problem. Bor privat ved en udlejer i Løgumkloster. Lejligheden under min har fået vand som resultat af noget vand der åbenbart kommer fra mit køkken. Så vidt jeg ved skal udlejers forsikring tage sig af skaden men er bange for de vil give mig skylden. De kan sige jeg ikke har informeret dem om håndvasken hvilken ikke passer.

Jeg kan kontaktes på både mail og tlf 🙂 Håber at høre fra jer .

Hvorvidt det er udlejers forsikring, der skal tage sig af skaden, er svært at vurdere, da det også fremgår i lejekontrakten, om det er lejer eller udlejer, som står for dette. Det afhænger således af, om det er din eller udlejers pligt at stå for vedligeholdelsen. Tilligemed afhænger det også af, om vandskaden forløber sig af fejl i selve installationen af afløbet, hvorved det vil være udlejers ansvar – eller om det handler om fx et forstoppet afløb, hvorved det er dit ansvar.

Skulle det i dit forhold være, at udlejer har pligten til at håndtere din køkkenvask og de skader, som det har medført, bør du opliste det, som du gerne vil have udbedret og sende det til din udlejer. Det er altid en god ide, at beholde en kopi af brevet.

Hvis udlejer ikke udfører manglerne inden for den frist, som du har indgivet ham, kan du indbringe tvisten for huslejenævnet. Er de enige med dig, pålægger de din udlejer at udføre arbejdet inden for en ny frist. Overholder udlejer ikke denne frist, kan du skrive til Grundejernes Investeringsfond, som kan udføre arbejdet for udlejers regning, samt anmode huslejenævnet om at nedsætte huslejen indtil manglerne er udbedret.

Hej. jeg har gennem nogle år fået reguleret mine årsopgørelse af skat. det er sket i forbindelse med en ransagning i vores hjem de var med til i 2009. Der er aldrig blevet

rejst en straffesag mod min eks mand, men skat kørte hele linen ud. Vi forsøgte gennem flere år med forsvarsadvokat at tale vores sag, men følte at Skat kunne gøre hvad de ville og opgav efter lang tid. efter dette ændrede de min årsopgørelse gennem flere år, hvorfor jeg nu skylder ca 140.000,00kr i skat. på et tidspunkt betalte jeg 1000 kr pr md i afdrag, men det er delt op i mange små skyldnere, og jeg skylder stadig det meste. jeg mener at det sidste gæld der er ført på er fra 2010, og jeg har ikke betalt af eller hørt noget fra skat siden starten af 2015. det eneste der er sket de sidste år er, at de har modregnet evt. overskydende skat, dette gjorde de dog ikke i 2016, ligesom jeg ikke er registreret i RKI.

Nu er mit spørgsmål så om skattegæld kan blive forældet og hvis ja, efter hvor mange år?

Jeg mener stadig Skat ikke har ret i sin sag, men årene med dem på nakken har været hård for hele familien, hvorfor vi ikke har ønske om at starte en sag mod dem. jeg har fået mulighed for at betale min skattegæld ud, men vil bare gerne vide først om noget af det kan være forældet:-) Håber det jeg skriver er forståeligt, men det er svært at gøre det kort

Som udgangspunkt forældes skattegæld efter 3 år. Denne 3 års-frist afbrydes og starter dog forfra, hvis du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det vil sige, hvis du løbende betaler ydelser til gælden. Fristen starter også forfra, hvis der er blevet afsagt en dom på gælden. Fristen starter ikke forfra, hvis SKAT blot sender påmindelser, rykkere m.v. for at gøre dig opmærksom på gælden. De skal have en underskrift fra dig.

Indleder SKAT en skattesag inden for genoptagelsesfristen, dvs. de 3 år, forældes kravet først tidligst et år efter, at SKAT har meddelt afgørelsen. SKAT har således altid et år til at inddrive eller afbryde forældelsen. Er gælden for 2010, og har du intet hørt før 2015, burde denne del af din skattegæld derfor som udgangspunkt være forældet, men der stadig mange forhold som spiller ind.

Kontakt derfor en gældsrådgiver, som kan hjælpe dig med, om din gæld er forældet.

Jeg har en gammel bil der skal skrottes da jeg ikke længere har råd til, at få den repareret. Jeg har desværre været uden arbejde de sidste mange år. Bilen har fået taget pladerne af for over et år siden og har i alt den tid stået hos værkstedet. Men nu har jeg desværre lige fået at vide fra værkstedet, at det ikke kan lade sig gøre af få den skrottet da der er pant i bilen. Værkstedet har været i kontakt med de 2 panthavere (Fiat finansiering og SEB bank), og de vil ikke have, at bilen bliver skrottet og jeg har ingen steder at stille den. Hvad gør jeg i denne situation?

Det forholder sig sådan, at når du har pant i en bil, må du ikke disponere over denne i strid med panthavers ret. Du må således ikke skrotte bilen uden panthavers tilladelse. Det kan dog alligevel

lade sig gøre, hvis den gæld, som du har i bilen betales forud for skrotningen, hvilket dog ikke umiddelbart lyder som en løsning.

Den bedste løsning er derfor, at du selv forsøger dig med at kontakte Fiat finansiering og SEB bank, for at bede om tilladelse til at skrotte bilen mod at skrotpræmien betales til dem.

Jeg lejede en lejlighed på 4 sal for 10 år siden, da den havde en fantastisk udsigt til Randers Fjord. 5 år efter, blev der bygget en ejendom, der tog al udsigten fra min hjørnealtan – Derefter fik jeg lavet en tagaltan, nye døre, m.m , hvor jeg stadig havde udsigt til fjorden, da bygningen overfor, kun var på 2 etager , Jeg bor til leje, og betalte selv regningen for altan m.m – Nu er der så sket det, at de er ved at bygge flere etager på ejendommen overfor, så hele min udsigt til fjorden forsvinder, og jeg kommer til at se, direkte ind i et tag – Jeg klagede til kommunen først gang, men intet hjalp, og nu står jeg så i samme situation.

Er der noget som helst, jeg kan gøre ? ?

Den antages, at nu hvor de er i gang med at bygge etagerne oven på ejendommen, at planen er blevet godkendt af kommunen. Selve spørgsmålet afhænger af, om der er udgivet en lokalplan, hvor der gerne skulle fremgå, hvad reglerne for bebyggelse er. Den bedste løsning er at kontakte kommune, for at få denne oplyst.

Det er dog ikke muligt at klage til kommunen over selve indholdet af lokalplanen, men udelukkende hvorvidt selve vedtagelsen eller udformningen ligger inden for de lovmæssige rammer.

Kan kreditor så ta halvdelen af huset?

Hej Jeg har lige er hurtigt spørsmål omkring arv af ejendom. Vi er 2 søskende der forhåbenligt om lang tid skal arv ejendom. Hvis den ene er forgældet og vi begge arver 50/50 % af ejendomen, hva sker der så? Kan kreditor så ta halvdelen af huset?

Det kan ikke helt stilles op sådan. Nu ved jeg ikke, om det kun er den ene, af dine forældre der lever. I dette tilfælde vil arven skulle opgøres ved dennes død. Her indgår alle aktiver i boet, hvor man ikke isoleret set udelukkende kan se på ejendommen, da arven omfatter din forældres samlede aktiver.

Når en forgældet person modtager arv, vil kreditorerne formegentlig komme og indfri gælden. I dette tilfælde ville din søskende kunne give arveafkald til fordel for dig, så kreditorerne ikke kan gøre udlæg i arven. Her er det dog vigtigt, at det gøres med den forventede arv (inden din forældre dør), da kreditorerne kan gøre indsigelser ved falden arv (efter din forældre er død). Du kan dog ikke fortryde et arveafkald, men det står din forældre frit for at rive det i stykker, så du kommer til at arve igen.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for yderligere hjælp. Så kan vi aftale de nærmere vilkår for min bistand.

6. Helt konkret: Python bivittatus må jeg holde den som privat person? (det er en slange).

Jeg kan ikke se den på listen over dyr som private ikke må holde. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175350

Den slange som du nævner falder under tigerpyton, hvilket er forbudt at holde som kæledyr i Danmark. Du må derfor ikke have den som privat person.

7. Jeg blev stoppet af 3 betjente som ville høre hvad jeg lavede her, altså hvor jeg var ved min gamle skole. Jeg ved man har pligt til at oplyse navn, adresse, og fødselsdato hvis de beder om det. Man behøver vist ikke at fortælle dem hvad man foretager sig, og de må ikke kropsvisitere uden de har arresteret dig.

Den ene betjent indrømmerede direkte at han diskriminerede imod mig baseret på mit udseende, jeg var “i målgruppen” som han sagde. Er der ikke noget der hedder begrundet mistanke, og kan ens udseende alene være nok, fordi man passer til en målgruppe? Det var en lidt ubehagelig episode sådan at blive mødt op lige pludselig bare fordi man er i nærheden af en skole og de vil vide hvad man laver her og dømmer ens udseende.

Politiet må foretage en visitation når der foreligger en rimelig begrundet mistanke om at den pågældende har begået en forbrydelse og at det er af væsentlig betydning for efterforskningen. Det følger af retsplejelovens § 792 og 792a, der lyder:

§ 792

Som led i efterforskningen kan der efter reglerne i dette kapitel foretages legemsindgreb mod sigtede og andre ved

1. besigtigelse af legemets ydre, optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemets ydre samt visitation af det tøj, som den pågældende er iført (legemsbesigtigelse), og

2. nærmere undersøgelse af legemet, herunder af dets hulrum, udtagelse af spyt- eller blodprøver eller andre tilsvarende prøver, røntgenundersøgelse og lignende (legemsundersøgelse).

Stk. 2. Legemsindgreb mod anholdte personer kan tillige foretages efter § 758, stk. 1.

Du kan finde også en god forsvarsadvokat i Odense

§ 792 a

Legemsbesigtigelse af en sigtet må kun foretages, såfremt

1. den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og

2. indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Politiet har dog ret til i visitationszoner uden videre at visitere alle de personer der befinder sig der. Hvis politiet har stoppet dig udenfor en visitationszone og kropsvisiteret dig, kan du have krav på erstatning, hvis de har tilbageholdt dig i mere end 10 min.

Hvis du mener at politiet har visiteret dig ubegrundet kan du klage over politiets disposition. Forsvarsadvokat odense kan styre til hele proces.

Har du behov for bistand er du velkommen til at kontakte mig.

Et godt webbureau som kan opfylde din virksomheds specifikke behov

Et webbureau i Odense er et firma, som foretager mange forskellige ydelser. Vi tilbyder varierer meget i pris og kvalitet. Webdesing marked er vokset eksplosivt de seneste år. Der kan være svært at finde et godt webbureau som kan opfylde din virksomheds specifikke behov.

Vi tilbyder en backup til hjemmeside. Mange firma glemmer at få lavet en backup af deres hjemmeside. Vi arbejder med WordPress CMS og det er heldigvis opbygget sådan, at der er en masse backup-plugins.

Når man opretter en WordPress hjemmeside, vil man opdage, at man bliver meget kreativ med forskellige wordpress tema. Det er man interesseret i design og udvikling. Man skal fjerne alle de gammeldags design. WordPress “World Wide” er et af de mest brugte CMS systemer til styring af hjemmesider design. WordPress Systemet er virkeligt brugvenlig og meget nemt for brugerne at håndtere i det daglige arbejde.

Det er vigtigt, at man ændrer på indstillingerne for permalinks. Permalinks er meget vigtig til Seo og Google kan læs din underside fra web-adressen. WordPress giver mulighed at bygge sin eget permalinks og skifte dem.

Hvorfor bruge WordPress til hjemmeside?

Første og fremmeste at det mulighed for nem opdatering af hjemmeside systemet. WordPress har indbygget en opdateringsfunktion, så det er nemt hele tiden at opdaterer alle data fra wordpress og plunigs.

Frihed til design
Wordpress systemet giver frihed til at design hjemmeside. Man har næsten ingen begrænsninger i hverken design eller skifter til special programmering og tilpasning. Man kan få hjælp til både design, opsætning og programmering af special funktioner fra youtube. Man kan godt skifte placering menu box i hjemmeside.

Man kan selv vælge hvilken domænenavn er passer til sit firma. Det er ikke gratis at have sin hjemmeside, men for mange er det sjovere at have sit helt eget navn på hjemmesiden. Man skal betale domænenavn afgift og webhotel. Det koster 200 kr om året.

Det lyder lidt teknisk, men man behøver ikke vide noget om hvad et webhotel er, for det køber man sammen med domænenavnet hos webhotel firmaet. Inden man bestiller webhotel til sit domæne, kan man overveje om en kort periode eller en længere periode. Det er muligt at registrere et domæne for op til 10 år

Opret første hjemmeside til dit firma.
Så er det tid til at skrive indhold på sin nye hjemmeside. Man kan oprette en side eller et indlæg og starte at skrive sin egen oplysninger. Når man er færdig med at skrive, klikker man på udgiv knappen og teksten bliver online på nettet.
Jeg har gerne villet have min hjemmeside i WordPress, men tænkte det var svært. Det var det så ikke! Når jeg har startet at byger en hjemmeside på wordpress, har jeg mærket at det er så nemt at bygge hjemmeside. Når man søger noget om wordpress på youtube.

Vi har bygget design hjemmeside til mange restaurant i Odense.